Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Kontakty

Kontaktní osoba U3V ZČU:

Ing. Tereza Mirvaldová

Západočeská univerzita v Plzni, Odbor celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku,

tel. 377 631 906, e-mail: mirvaldo@rek.zcu.cz

 

Garant vyučovaného programu/předmětu:

Mgr. Milan Procházka

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., odd. informací a knihovny, muzejní pedagog – pracovník vztahů k veřejnosti ,

tel. 371 522 208, 721 090 451, e-mail: prochazka@muzeum-blovice.cz

 

Administrátorka výuky na pobočce:

Mgr. Jaroslava Smetanová

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., odd. historie a společenských věd, kurátorka sbírkových fondů,

tel. 371 522 208, 775 854 070, e-mail:  smetanova@muzeum-blovice.cz
 

Kontaktní adresa: Univerzita třetího věku ZČU v Plzni, Jungmannova 1, Plzeň 301 00

Místo výuky: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1, Blovice 336 01