Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Harmonogram výuky

Harmonogram výuky v akad. roce 2021/22 – Blovice

Studijní obor: Regionální archeologie a historie Blovicka

Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)

Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Michal Tejček, Mgr. Jiří Sankot, Mgr. Martin Loukota, Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D., Mgr. Michal Červenka, Mgr. Marie Mírková, Mgr. Jakub Mírka, Mgr. Jiří Bouda

Zápis spojený s platbami kurzovného v hotovosti bude v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích (Hradiště 1, 336 01 Blovice) probíhat dne 14. 9. 2022 od 13:00 do 14:00 hodin v kapli sv. Ondřeje.

 

Studijní kurz: Archeologie a historie jižního Plzeňska 3

ZS –zimní semestr

27. 9. 2022 Šlechta na Blovicku a Poúslaví v době předhusitské (Mgr. Michal Tejček)
11. 10. 2022 Lesk a bída středověkého církevního života na jižním Plzeňsku (Mgr. Jiří Sankot)
25. 10. 2022 Husitské války na Blovicku a v Poúslaví (Mgr. Michal Tejček)
8. 11. 2022 Úvod do archeologie novověku
22. 11. 2022 Regionální šlechta v raném novověku (Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
6. 12. 2022 Architektura šlechtických sídel v novověku (Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)
10. 1. 2023 Plzeňsko za třicetileté války (doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.)
24. 1. 2023 Návštěva expozice měšťanského interiéru a národopisu - městská a venkovská společnosti od raného novověku (Mgr. Michal Červenka)

        

Studijní kurz: Archeologie a historie jižního Plzeňska 4

LS – letní semestr

7. 2. 2023 Zámek Hradiště a jeho vývoj (Mgr. Michal Červenka)
21. 2. 2023 Správa a provoz velkostatku na příkladu panství Hradiště (Mgr. Jakub Mírka)
7. 3. 2023 Patronátní právo na panství Hradiště (Mgr. Marie Mírková)
21. 3. 2023 Návrat zbožnosti na jižní Plzeňsko v době baroka (Mgr. Jiří Sankot)
4. 4. 2023 Regionální tradice adorace svatého Jana Nepomuckého a svatého Vojtěcha (Mgr. Michal Červenka)
18. 4. 2023 Archeologie novověku v kontextu záchranných archeologických výzkumů v regionu (Mgr. Jiří Bouda)

2. 5. 2023

Industriální archeologie a archeologie doby moderní (Mgr. Jiří Bouda)
16. 5. 2023

Exkurze na vybraná místa církevních a šlechtických dějin regionu – Obec Klášter a město Nepomuk (Mgr. Michal Červenka / Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.)

Termín: Vybraná ÚTERÝ (viz rozpis) 16:00 - 17:30 hodin, změna termínů vyhrazena.

Místo: Přednášky se konají v prostorách zámku Hradiště, sídle Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. (Hradiště 1, 336 01 Blovice).

 

 

 

U3V

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí