Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Haptický doprovodný program

Haptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem, zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět a případně i poskytnout pomoc.

Program je určen pro skupiny. 
V případě Vašeho zájmu se, prosím, objednejte alespoň 7 dní předem telefonicky na čísle: 371 522 208 nebo e-mailem: muzeum@muzeum-blovice.cz.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory MK ČR.

Haptický doprovodný program pro školy a zájmové skupiny 

Haptický doprovodný programHaptický doprovodný program ke stálé expozici Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., je součástí projektu „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým návštěvníkům“ podpořeného v roce 2014 dotací Ministerstva kultury České republiky – odboru regionální a národnostní kultury v programu: kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů. Cílem projektu je uspokojení potřeb handicapovaných návštěvníků. Odstraněním informačních a v rámci možností i architektonických bariér vychází vstříc jejich specifickým nárokům. Projekt spočívá ve vhodném využití odpovídajících kompenzačních pomůcek při respektování zákonitostí památkově chráněného objektu, zahrnuje doplnění části stálé expozice pro dotykové vnímání, doprovodné texty a popisky v Braillově písmu v kombinaci s černotiskem, Blind Friendly Web, instruktáž pracovníků muzea – průvodců i odborných pracovníků připravujících doprovodné programy atd.

Haptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem, seznámit se s Braillovým písmem, zbavit se předsudků o nevidomých a slabozrakých lidech a poznat, jak jim lépe porozumět a případně i poskytnout pomoc.

Haptický doprovodný programNávštěvníci se mohou hmatem seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky.

Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka.

Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.

 • Dotýkejte se, prosím II. je název projektu, který se zaměřuje na rozšíření stávající nabídky pro nevidomé, slabozraké, ale i vidící návštěvníky, a doplňuje tak stávající program o jakousi hravou část. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nově pořízené haptické společenské hry a různé pomůcky potřebné v každodenním životě. Projekt byl v roce 2018 finančně podpořen z dotace MK ČR v rámci titulu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
 • Pracovní list,
 • Doprovodný program,
 • Historie kolovečské keramiky
 • Historie skašovských hraček
 • Milan Knížák
>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
 • Doručování e-mailů
 • Bezplatná služba
 • Jednoduchá a rychlá registrace
 • Možnost výběru kategorií zpráv
 • Jeden účet pro více služeb
 • Osobní údaje v bezpečí