Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Exkurze

Exkurze

Exkurze je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

Cena programu: 20 Kč pro 1 účastníka

Pedagogové mají vstup zdarma.

I. EXKURZE PO ARCHEOLOGICKÝCH LOKALITÁCH JIŽNÍHO PLZEŇSKA – pravěk/středověk

Exkurze uzpůsobená požadavkům škol

Kam byste se podívali nejraději? Co takhle Šťáhlavské polesí? Už jste někdy prozkoumali lesy kolem zámku Kozel ve Šťáhlavicích? Pro někoho možná představují jen cíl houbařů. Zasvěcení ale objeví rozsáhlé mohylové pohřebiště nebo zaniklé středověké vesnice. A navíc se seznámíte s osobností amatérského archeologa F. X. Franze. Mgr. Jiří Bouda také vede spolu s kolegou Mgr. Martinem Loukotou a Mgr. Milanem Procházkou archeologické dílny, během kterých se blíže seznámíte s prací archeologů.

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Délka programu: 120 – 150 min

II. TROJLÍSTEK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK MĚSTEM

Exkurze městem Blovice  pro děti z prvního i druhého stupně základní školy a ze středních škol, lze uzpůsobit požadavkům škol

Pro místní i přespolní jsme připravili atraktivní procházky městem Blovice. Během první z nich se poutavou formou dozvíte o významných blovických občanech jako je např. Jaroslav Kursa – autor návrhu československé vlajky, Václav Valenta – Alfa – legionářspisovatel, František Raušar – zakladatel muzea nebo Opper de Blowitz – světoznámý český novinář. Libo-li raději významné architektonické památky města? I těch tu máme dost – zámek Hradiště, kostel sv. Jana Evangelisty, kaple sv. Kříže, sokolovna nebo další malebné budovy zdobící náměstí. Milovníky církevních památek potěšíme prohlídkou farního kostela sv. Jana Evangelisty, interiéru kaple sv. Kříže a ukážeme jim další menší sakrální objekty.

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Projdete nejen zajímavé lokality, ale dozvíte se i o významných blovických osobnostech, jejichž význam výrazně překročil hranice regionu.

Délka programu: 60 – 90 min (lze upravit dle domluvy)

III. PO STOPÁCH HUSITŮ NA JIŽNÍM PLZEŇSKU

Exkurze jihoplzeňským regionem  pro děti z prvního i druhého stupně základní školy a ze středních škol, lze uzpůsobit požadavkům škol

Společně s průvodcem Mgr. Michalem Červenkou vyrazíte ve stopách přívrženců husitského hnutí vregionu. Putování začíná v areálu zámku Hradiště. Během cesty navštívíte bájnou horu Bzí nedaleko Blovic, kam směřovaly v roce 1419 „poutě na hory“ z Plzeňska vedené kazatelem Václavem Korandou starším. Dále se seznámíte s historií Plzně v době, kdy zde pobýval Jan Žižka. Další zastávkou bude obec Klášter u Nepomuka, kde se nacházel slavný a bohatý cisterciácký klášter, který padl za oběť husitským nájezdům z Tábora. Povyprávíte si opověstech, které se k této události vztahují a navštívíte místa, jež jsou s obléháním spjatá.

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Délka programu: cca 180 min

IV. MÍSTA PAMĚTI ŽIDOVSKÉ OBCE V BLOVICÍCH

Exkurze městem Blovice  pro děti z prvního i druhého stupně základní školy a ze středních škol, lze uzpůsobit požadavkům škol

Exkurze pod vedením Mgr. Michala Červenky vede místy paměti zaniklé židovské obce v Blovicích a připomíná oběti holocaustu českých a moravských Židů v období druhé světové války. Každé zastavení vypráví svůj jedinečný příběh. Přes bývalou synagogu, židovský hřbitov a domy židovských obyvatel počátku 19. století se dostaneme k místům, která nuceně opouštěli blovičtí Židé v tragickém roce 1942, aniž by tušili, že se do svého domova již nikdy nevrátí.

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Délka programu: 120 – 150 min

>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí