Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Nabídka pro školy a veřejnost

EDUMuzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., dloudodobě spolupracuje se školami a regionálními zájmovými sdruženími. V rámci naplňování edukační úlohy připravují pracovníci muzea programy zaměřené na specifické cílové skupiny.

 

Aktualizace edukačních programů muzejních expozic

V roce 2023 jsme díky dotaci MKČR realizovali projekt Aktualizace edukačních programů muzejních expozic, který přináší do muzejních expozic hravé prvky a představuje zvolená témata vizuálně atraktivním a hravým způsobem. Expozice Velké prádlo našich babiček, Jak si kdo ustele Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska nově obsahují leporela, stálé ilustrační prvky, herní prvky a pop-up knihy, které vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Velký dík patří vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti paní MgA. Marii Kohoutové a paní MgA. Evě Majerové z ateliéru Kniha a tvarování papíru. Nové prvky ocení jistě jak individuální návštěvníci muzea (zejména pra/rodiče s dětmi ve věku 5 – 12 let), tak školní skupiny (MŠ a ZŠ), pedagogové, studenti pedagogiky a lektoři nebo milovníci ilustrace a komiksu. Částečně mohou benefity nových edukačních programů využít i zrakově či sluchově hendikepovaní návštěvníci. Nové edukační prvky budou využity v programech Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska, Velké prádlo našich babičekJak lidé žili dříve.

Projekt byl realizován s finanční podporou MKČR. 

Ukázka - Velké prádlo našich babiček 

Ukázka - Jak si kdo ustele

Ukázka - Stará škola aneb škamna, kalamář a rákoska 

 

Dotkněte se středověku

V roce 2023 jsme díky dotaci MKČR realizovali projekt Dotkněte se středověku, který reaguje na zpřístupnění III. návštěvnického okruhu v historicky nejstarším, středověkém jádru dnešního zámku. Dotyky s replikami historických artefaktů již umožnily a dále umožní přiblížit návštěvníkům život jak na středověké tvrzi, tak v jejím zázemí.  Repliky středověkých artefaktů doplnily repliky artefaktů pravěkých předmětů, se kterými muzeum již aktivně pracuje, a rozšířily naši možnost představit návštěvníkům další historické období moderní přitažlivou formou. Haptické tabule s textilem a velkoformátové obrazy ukáží středověkou společnost z jiného úhlu. Časově a fyzicky náročná práce s drtidlem obilí umožní především dětem lépe porozumět životu v minulosti a pochopit středověk jako dobu, kdy se nejen válčilo a "tvořily se velké dějiny", ale i jako dobu, kdy  snaha o každodenní obživu byla těžká a náročná. Projekt respektuje specifické potřeby návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace. Autorem projektu je Mgr. Jiří Bouda, autorkou obrazů s výjevy z každodenního života středověké společnosti je Denisa Strnadová, autorkou grafického vizuálu Alžběta Huclová a hmatové tabule vytvořila Jana Tycová.

Projekt byl realizován s finanční podporou MK ČR.

Ukázky:

Haptické tabule 

Repliky středověkých artefaktů 

Drtidlo obilí

 

Pojďte s námi do muzea... za poznáním i zábavou

Katalog aktivit pro návštěvníky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., kde najdete přehled doprovodných a edukačních programů, výletů a přednášek určených zejména pro školní kolektivy, rodiče s dětmi a další zájmové skupiny ve školním roce 2023/2024.

Katalog ke stažení

 

Pojďte si s námi vyprávět

Skřítek - vypravěč je dalším z edukačních programů Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., určeným pro děti od 3 do 8 let. Je koncipován tak, aby se malí návštěvníci muzea hravou formou dozvěděli něco o historii zámku Hradiště a o tom, jak vypadal život šlechty, měšťanstva a vesnického lidu v 19. a na počátku 20. století. Děti provází jednotlivými expozicemi – František Raušar a počátky muzejní činnosti v Blovicích, Měšťanský interiér, Národopis, Šlechtický interiér, Stará škola, LožniceVelké prádlo - skřítek, který vypráví pohádky, a rád si s dětmi hraje. Prohlídka zámku je proto zábavná i pro ty nejmenší a díky možnosti "osahat si" a prakticky vyzkoušet některé z exponátů, zasoutěžit si nebo si v muzeu zazpívat se stává dlouhotrvajícím zážitkem.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory MK ČR.

Pracovní list

 

Pracovní list pro základní školy a rodiny s dětmi

Pracovní list si můžete vytisknout před návštěvou muzea nebo o něj požádat při vstupu. Provede Vás stálými expozicemi Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., a seznámí Vás s několika sympatickými chlapíky, kteří zasáhli do hradišťských a blovických dějin.

Pracovní list

 

Hradiště hravě i poučně

Průvodce zámkem- náš netradiční průvodce vám ukáže všechny krásy zámku Hradiště a hravou formou Vám prozradí, co jste možná ani netušili.  

Projekt byl realizován s finanční podporou MKČR.

Průvodce

 

Pojďte si s námi hrát...do parku!

Katalog aktivit pro návštěvníky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., kde najdete spoustu her, které hrávali naši prarodiče, a které si můžete zahrát v našem nádherném parku. Spolu s katalogem si můžete zapůjčit piknikovou deku na vratnou kauci 200 Kč a k tomu vám přibalíme tašku pomůcek k jednotlivým hrám.

Katalog ke stažení

 

autíčka

 

>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí