Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

O nás

 

Počátky muzejní činnosti v Blovicích spadají do roku 1913, kdy z iniciativy ředitele blovických škol Františka Raušara byl při místním okrašlovacím spolku založen muzejní odbor. V roce 1936 se stal muzejní odbor členem Svazu českých muzeí v Praze. Vlastivědné sbírky z Blovic a z okolních obcí byly postupně shromažďovány a uloženy v bytě Františka Raušara, po jehož smrti roku 1941 v souladu s jeho posledním přáním připadl veškerý majetek městu za účelem zřízení muzea. Původně městské Raušarovo vlastivědné muzeum rozšířilo v 60. letech 20. století svoji působnost na oblast celého jižního Plzeňska. Roku 1976 bylo muzeum přejmenováno na Okresní muzeum Plzeň – jih se sídlem v Blovicích. Rok 2000 se stal historickým mezníkem v dějinách muzea, neboť získalo do užívání památkově chráněný zámek Hradiště spolu se zámeckým parkem. Současná podoba názvu instituce Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., je datována rokem 2012.

     původní vzhled  současný stav

Muzeum se kromě péče o vlastní budovu a park věnuje sbírkotvorné činnosti zaměřené na region jižní Plzeňsko a následné prezentaci v podobě expozic a krátkodobých výstav. Kromě stylizované podoby venkovského, měšťanského nebo šlechtického interiéru z konce 19. století se mohou návštěvníci seznámit např. s expozicí věnovanou zakladateli muzea Františku Raušarovi, slavnému blovickému rodákovi prof. Milanu Knížákovi nebo s tvorbou významných regionálních malířů. V rámci výstavní činnosti, vždy tematicky zaměřené na významné události a osobnosti spojené s regionem, spolkovou činnost apod., jsou v souladu s nejmodernějšími trendy muzejnictví realizovány interaktivní edukační programy pro dětské návštěvníky.

     šlechtický interiér výstavní sál

Muzeum se programově zaměřuje na zpřístupnění prostor, které jsou součástí návštěvnického okruhu, všem návštěvníkům bez rozdílu. Úpravy pro pohybově handicapované návštěvníky jsou již samozřejmostí. První projekt orientovaný na zrakově postižené realizovalo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v roce 2014 za podpory Ministerstva kultury České republiky. Jeho obsahem byla reflexe potřeb handicapovaných návštěvníků. Odstranění informačních a v rámci možností i architektonických bariér představovalo vstřícný krok k jejich specifickým nárokům. Projekt spočíval ve vhodném využití odpovídajících kompenzačních pomůcek při respektování zákonitostí památkově chráněného objektu, zahrnul doplnění části stálé expozice pro dotykové vnímání, doprovodné texty a popisky v Braillově písmu v kombinaci s černotiskem, Blind Friendly Web, instruktáž pracovníků muzea – průvodců i odborných pracovníků připravujících doprovodné programy atd. Projekt nazvaný DOTÝKEJTE SE, PROSÍM!, podpořený rovněž Ministerstvem kultury České republiky v roce 2018, navázal na původní doprovodný program a rozšířil jej o více interaktivních a hravých prvků. Pomůcky edukačního charakteru, jejichž výběr byl konzultován s odbornými pracovníky organizace TyfloCentrum Plzeň o. p. s. a zakoupen ve specializovaném obchodě Tyflopomůcky SONS ČR, jsou přínosné nejen pro slabozraké a nevidomé, ale rovněž dokážou zaujmout i vidící návštěvníky. Pro zájmové a školní skupiny představují výraznou přidanou hodnotu, neboť haptická prohlídka muzejních expozic je z pohledu tohoto návštěvnického segmentu zajímavější.

schodištěkaple sv. Ondřeje

 

O nás

Plzeňský kraj

Na financování této organizace se podílí Plzeňský kraj jako zřizovatel

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 19/12 °C
pondělí 24. 6. oblačno 24/14 °C
úterý 25. 6. jasno 26/14 °C
>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí