Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Zpřístupnění zámku zrakově postiženým

DOTÝKEJTE SE, PROSÍM…….

Haptický koutekProjekt Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým návštěvníkům“ byl v roce 2014 podpořen dotací Ministerstva kultury České republiky – odboru regionální a národnostní kultury v programu: kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů. Jeho obsahem je reflexe potřeb handicapovaných návštěvníků. Odstraněním informačních a v rámci možností i architektonických bariér vychází vstříc jejich specifickým nárokům. Projekt spočívá ve vhodném využití odpovídajících kompenzačních pomůcek při respektování zákonitostí památkově chráněného objektu, zahrnuje doplnění části stálé expozice pro dotykové vnímání, doprovodné texty a popisky v Braillově písmu v kombinaci s černotiskem, Blind Friendly Web, instruktáž pracovníků muzea – průvodců i odborných pracovníků připravujících doprovodné programy atd.

Expozice děl M. KnížákaHaptický doprovodný program připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště je určen především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. V případě zájmu jej však mohou využít rovněž vidící, kteří si např. prostřednictvím pásky na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem.

Skašovská hračkaHmatem se mohou seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky. Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka. Součástí služeb poskytovaných návštěvníkům jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu, jehož základním prvkem je právě zprostředkování hmatového zážitku.

V roce 2018 byl dalším dotačním titulem (Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury) MKČR rozšířen. Díky financím byly pořízeny pomůcky potřebné pro zrakově handicapované v každodenním životě a různé společenské hry. Procházku po zámku je tak možné kombinovat s oddechovější částí.

Pomůcky k haptickému okruhu

Pro skupiny doporučujeme předem objednat průvodce. Objednávat je možné telefonicky na čísle: 371 522 208 nebo e-mailem: muzeum@muzeum-blovice.cz

 

Blind Friendly Web

Webové stránky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., které najdete na: www.muzeum-blovice.cz,  zohledňují potřeby uživatelů se zrakovým handicapem a nejen jich.  Jsou koncipovány tak, že se každý uživatel samostatně dostane k informacím, které jsou na stránkách publikovány, a zároveň není znevýhodněn svým zrakovým postižením, použitým technickým vybavením či znalostmi.   Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., zajistilo odpovídající úpravu webových stránek, na nichž poskytuje veřejnosti informace o své činnosti, akcích, programech i spravovaných objektech v rámci projektu „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým“. Tento projekt finančně podpořilo v rámci dotačního programu „Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů“ Ministerstvo kultury ČR – odbor regionální a národnostní kultury.

Vedlejší menu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
>1>>>><
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí