Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kaple sv. Ondřeje


kaple sv. OndřejePrvní známá zmínka o kapli zasvěcené sv. Ondřeji na zámku v Hradišti pochází z roku 1678. Do současné podoby nechal přestavět kapli v roce 1858 hrabě Hanuš Krakovský z Kolovrat. Projektant výjimečného díla není bohužel znám.
Kaple sv. Ondřeje se nachází v jihovýchodním nároží zámku a prochází dvěma podlažími. Na severní straně přiléhá ke kapli sakristie. Na západní straně je v patře dřevěná oratoř, kterou od ostatního prostoru kaple odděluje prosklená stěna. Oratoř je přístupná dvoudílnými dveřmi z hlavní haly prvního patra a ve vlysu na západní straně je umístěn letopočet přestavby 1858.

původní kapleKaple byla původně zařízena novogotickým oltářem a doplněna dalším jednotným vybavením. Součástí kaple byly rovněž vzácné barokní varhany zdobené figurální polychromovanou dřevořezbou.

Na osmi nástěnných obrazech předního českého malíře náboženských témat Josefa Vojtěcha Hellicha z let 1860–1871, které objednal hrabě Hanuš, jsou vyobrazeni světci: Panna Maria, Sv. Petr a Sv. Pavel, Sv. Josef, Sv. Ondřej a Sv. Prokop, Apotheosa Jana Nepomuckého a Sv. Vilém.

V kapli sv. Ondřeje se mše svaté sloužily od počátku až do roku 1864 kněžími z Blovic. V roce 1860 zřídil hrabě Hanuš z Kolovrat nadaci pro zámeckého kaplana a v roce 1861 nechal postavit budovu tzv. kaplanky v těsné blízkosti zámku.

Během protektorátu a až do 50. let sloužili mše opět blovičtí duchovní. Poté byla kaple pro veřejnost uzavřena a veškeré původní vybavení postupně demontováno a předáno do správy nejrůznějších úřadů.

V roce 2004 proběhlo náročné restaurování nástěnných maleb, vitráží, dřevěných částí a textilních doplňků. Na závěr se na svá místa, zatím jako jediné předměty z původního vybavení, vrátilo všech osm olejomaleb světců od J. V. Hellicha. Slavnostní otevření zámecké kaple se uskutečnilo 11. září 2004.