Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Muzejní knihovna, čítající kolem 10 000 svazků, umístěná v přízemí západního křídla zámku Hradiště, spravuje a doplňuje převážně fondy regionální literatury z jižního Plzeňska.

Součástí fondu jsou regionální publikace a periodika, strojopisy nepublikovaných prací (např. kronikářů, studentské seminární nebo ročníkové práce, absolventské  práce - bakalářské, diplomové, rigorózní) regionálně zaměřené a rovněž publikace a periodika nadregionálního charakteru z oboru historie, archeologie a etnologie.

Knihovna obsahuje také staré tisky, nejstarším exemplářem je bible z roku 1537.

Knihovnu je možno navštívit denně 9 – 11 hod., 13 – 15 hod., po domluvě i jindy.

Kontakt :

Daniela Podroužková

tel. 371 522 208
podrouzkova@muzeum-blovice.cz
knihovna@muzeum-blovice.cz

KNIHOVNÍ ŘÁD
Příloha Knihovního řádu č. 1 - CENÍK SLUŽEB
Příloha Knihovního řádu č. 2 - Provozní řád pro práci s INTERNETEM