Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sborníky

 

Jižní Plzeňsko XVII/2019                                      Sborník JP
Historickovalstivědný sborník
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
ISBN 978-80-87495-22-3
Počet stran105
Cena:100Kč

Obsah:

Příspěvky z konference
Vznik Československa očima historický pramenů jižního Plzeňska 
konané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. dne 3. října 2018

Předmluva - Petra Martínková

Blovický rodák Jan Hejtmánek v boji za národní svobodu a sociální spravedlnost
Dagmar Hudecová

Oslavy vzniku ČSR na školách jižního Plzeňska očima kronikářů
Markéta Járová

Monarchie - válka - republika - rok 1918 ve Štěnovicích
Alena Vlčková

Příspěvky z konference
Zrození kovu. Příběh bronzu a železa
konané v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. ve dnech 2. a 3. října 2019

Mirošovské arkózové lomy - historické ložisko kamene pro stavby vysokých pecí
Martin Lang

Těžba kamene ve Štěnovicích
Alena Vlčková

Příběh umělecké medaile a české medailérství dvacátého století
Ondřej Kryštof Kolář

"Bronzová éra" operety
Marta Ulrychová

Další příspěvky
Osady a samoty u Horšic
Luh, Vitouň (Liebstein) a Nový mlýn, Henigárov, Hloupensko

Petr Rožmberský

V Chocenické Lhotě budou slavit kulaté výročí
Petr Rožmberský

Petr Rožmberský (28. 1. 1952 - 1. 10. 2019)

 


Jižní Plzeňsko XVI/2018
Historickovlastivědný sborníkSborník Jižní Plzeňsko
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
ISBN 978-80-87495-21-6
Počet stran 155
Cena: 110Kč
 
Obsah:
První demokraticky zvolený starosta Blovic Kosef Vyleta (1884 - 1959)
Karel Řeháček
 
Týnec u Chotěšova ve 20. století: velký třesk - a černá díra...?
Matěj Terepeš
 
Václav Valenta - Alfa a jeho spolupráce s časopisem Mladá stráž a s Frankem Wenigem
Jitka Bílková
 
Historické zajímavosti z Kokořova
Petr Rožmberský
 
Jan Hlína - život jako příběh republiky, italský legionář a československý četník na Chebsku
Hana Krátošková
 
Možnosti leteckého laserového skenování při identifikaci a lokalizaci zaniklých mohylových náspů na příkladu jižního Přešticka
Jiří Chlevišťan
 
Pohřeb Josefa Hlávky na fotografiích
Drahomíra Valentová
 
Obrovo hradiště u Žinkov ve světle nejnovějších výzkumů
Jiří Bouda, Martin Loukota
 
V Mečkově a v Seči se bude slavit 700 let
Petr Rožmberský

 


Genius loci českého jihozápadu XI/2017obal
sborník z konference konané 6. a 7. listopadu 2017
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

ISBN 978-80-87495-18-6
Počet stran 107

Cena: 100,- Kč

 

Poděkování
 
Předmluva

Ondřej Kryštof Kolář
Ohlas bojů o RKZ v letech 1886 a 1887 v Písku

Bohuslav Hoffmann
Alšovy ilustrace Rukopisů zelenohorského a královédvorského

Adéla Digrinová
Archeologické nálezy jako inspirační zdroj umění vztahujícího se k Rukopisům

Luděk Krčmář
Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa

Michaela Caranová
Rukopisy a iluminace z pohledu restaurátora

Dana Mentzlová, Pavel Motejzík
Nálezové okolnosti Rukopisu zelenohorského

Jiří Urban
O Poznávání jazyka Rukopisů královédvorského a zelenohorského

Marek Krejčí
Kulturní hřích. Obhájci Rukopisů v poststalinském Československu ve světle archivních pramenů

 


 

Jižní Plzeňsko XV/2017sborník
Historickovlastivědný sborník                              
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
ISBN 978-80-87495-16-2
Počet stran 119
Cena: 100,- Kč

Hospody, krčmy a šenky hradišťského panství kdysi a dnes
Petr Rožmberský

Kněz Bohumil Němec a jeho rodina
Jiří Sankot

Přeštický učitel Josef Bohuslav Rebec
Věra Kokošková

Vzpomínka na letecké neštěstí v Blovicích v roce 1937
Radek Bak, Jiří Bouda, Vladislav Rupert

Výzkum raně novověkého pohřebiště u kostela Všech svatých v Nezvěsticích
Veronika Lungová, Jiří Šneberger, Jiří Bouda, Martin Loukota

Dožice a Zahrádka - 700 let ?
Petr Rožmberský
 


 
Jižní plzeňsko XIV/2016sborník
Historickovlastivědný sborník                                       Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                       ISBN 978-80-87495-15-5                                                   Počet stran 145                                                                 Cena: 100,- Kč

 

Pilsen 2015. Kulturhauptstadt als Gastgeber
Winfried Baumann


Architektonické zlomky z pomuckého kláštěra ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 
Jiří Bouda, Miroslav Kovář 


Ves Míšov, míšovská sklárna a další objekty v Míšově do konce 19. století 
Petr Rožmberský 


K otázce stavební huti pomuckého kláštěra ze sklonku rané gotiky a jejím okruhu
Miroslav Kovář


Sbormistr Zdeněk Vimr 
Marta Ulrychová 


"Český Berlioz" František Němec (1825 - 1892) 
Jiří Sankot 


Několik poznámek k bronzovému náramku ze sbírek Domu historie Přešticka
Jiří Smetana

 

 


 
Genius loci českého jihozápadu XGenius loci českého jihozápadu X obálka
sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

ISBN 978-80-87495-14-8
Počet stran 166
Neprodejné -
pdf ke stažení zde

 

Předmluva
Židovská historie ve Štěnovicích


Alena Vlčková
K počátkům města Blovic


Jiří Bouda, Hana Hanzlíková
Plíživý zánik neopakovatelného genia loci hornického Mirošova


Martin Lang
Zieglerové a sklárna v Holýšově


Josef Hais
Zaniklé vesnice u vodní nádrže Žlutice


Martin Váňa
Venkovské stavby na Blovicku v historické plánové dokumentaci


Tomáš Karel
Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím rozměru


Martina Vichrová, Marek Činčera
K toponymům na Blovicku


Helena Chýlová
Regionální charakter neprozkoumaného alchymistického rukopisu ze 14. století
(jazyková analýza)


Zbyněk Holub
Libuše Králová - významná osobnost českého tanečního umění


Ivo Fiala, Marta Ulrychová
Písňové zápisy Václava Motlíka z Měcholup u Klatov


Marta Ulrychová
Specifika a odlišnosti gastronomie jižního Plzeňska v rámci Plzeňského kraje a českých regionů aneb Šest glos k tématu


Václav Malovický
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Blovicku


Luděk Krčmář
Fenomén Zelená Hora: Rok 2015


Lukáš Mácha, Pavel Motejzík
Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku


Zdeněk Vejvoda
Životní anabáze velitele ČPO Domažlice poručíka Františka Pekelského


Patrik Keller
Četnický pohotovostní oddíl Domažlice - Klatovy


Miloš Skořepa
Slovo závěrem

 

Jižní Plzeňsko XIII/2015Sborník Jižní Plzeňsko XIII
ISBN 978-80-87495-13-1
Počet stran 89

Cena: 90,-Kč

Spálenopoříčská rodačka MhDr. Marie Nesnídalová (1891-1970)
Karel Řeháček


Spolek pro okrašlování města Blovic s okolím
Michal Červenka


Blovická hájovna a myslivna v Kamensku
Petr Rožmberský


Nález historického vodovodního potrubí v Blovicích
Jiří Bouda


Obyčejný osud neobyčejného člověka – Václav Keller, truhlář z Chocenic
Radek Keller


Vývoj dechovky na jižním Plzeňsku
Marta Ulrychová


Výročí Dolní Lukavice, Libákovic, Sedlce a Lhůty v roce 2016
Petr Rožmberský


Sběratelství má kouzlo…aneb Trocha z pivní historie
Markéta Járová

 

 


Jižní Plzeňsko XII/2014Sborník Jižní Plzeňsko XII
ISBN 978-80-87495-12-4
Počet stran 79

Cena: 80,-Kč

Privilegia města Blovic do roku 1620
Markéta Járová


Horušany, Petrovice a Skalka
Petr Rožmberský


Příspěvek k poznání nejstaršího stavebního vývoje kaple
sv. Kříže v Blovicích

Jiří Bouda


Rukopisné zápisky etnografického charakteru z obce Čižice
Marta Ulrychová


Italští a slovinští váleční běženci ve Štěnovicích
Alena Vlčková


K prvním písemným zmínkám roku 2015 jubilujících vesnic jižního Plzeňska
Petr Rožmberský


Bigbít na jižním Plzeňsku
Olga Vránková - Jan Kvídera - Milan Herbolt

 


 

Jižní Plzeňsko XI/2013Sborník Jižní Plzeňsko XI / 2013
ISBN 978-80-87495-09-4
Počet stran 179

Cena: 120,-Kč

100 let od narození prvního ředitele blovického muzea
Karla Škrábka

Josef Koželuh


Církevní museum svatojánských a jiných církevních
památek v Nepomuku

Markéta Duchoslavová


JUDr. Karel Záhořík - blovický patriot a významná
regionální osobnost (nejen) jižního Plzeňska

Karel Řeháček


Rod Rožmberských v Blovicích
Petr Rožmberský


Vývoj zámeckého parku v Hradišti u Blovic
Hana Hanzlíková - Jiří Bouda


Dynamika aktivit pánů ze Švamberka na Plzeňsku v první třetině 15. století
Jaroslav Čechura


Buližník: pevný grunt středověkých panských sídel jižního Plzeňska a Rokycanska
Martin Lang


Záchranný archeologický výzkum na hradě Skála, okr. Plzeň - jih
Antonín Zelenka


Objekt děkanského úřadu v Blovicích
Příspěvek ke stavebním dějinám

Jiří Bouda - Hana Hanzlíková


Ještě k autorství sousoší Kalvarie v Bohušově u Blovice
Václav Vlček


Život a podnikatelská dráha blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka
Dana Hradilová


Odsun Němců z Dobřan
Svatoslava Marková


Kopytovitý klín ze Štěnovic "V černém lese"
Martin Čechura - Jiří Smetana


Kulatá výročí prvních písemných zmínek roku 2014
Petr Rožmberský

 

 


 

Sborník Jižní Plzeňsko 10/2012Jižní Plzeňsko X/2012
ISBN 978-80-87495-07-0
Počet stran 99
Cena: 100,-Kč

 

Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici
Petr Rožmberský


Život a dílo Josefa Matějky
Emil Koutský


Deset let Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
na zámku Hradiště

Jiří Bouda


Ještě k baroknímu sousoší kalvárie  nad Boušovem
u Hradiště u Blovic

Vratislav Ryšavý


Václav Valenta-Alfa (1887-1954)
Michal Červenka


Jan Folk - vrchní četnický strážmistr v Blovicích
Olga Vránková


Stříbřené sklo ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská


Zápisy Josefa Peschka ze Vstiše u Dobřan
Marta Ulrychová


Sborník Jižní Plzeňsko 9/2011Jižní Plzeňsko IX/2011
ISBN 978-80-87495-04-9
Počet stran 121
Cena: 100,-Kč

 

Přeštické hospodářské dvory
Petr Rožmberský


Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti zasvěcená
svatému Janu Nepomuckému na jižním Plzeňsku

Olga Vránková


Zapomenutý spisovatel a básník Vojtěch Heinrich Jirota
Ivana Kováříková


Lužany a plzeňská pobočka Společnosti Antonína Dvořáka
Marta Ulrychová


O výzkumu podzemí kostela Narození Panny Marie
a přilehlé fary ve Starém Plzenci v r. 2010

Martin Lang – Jana Bělová


Sousoší kalvárie u Bohušova za zámkem Hradiště u Blovic
Vratislav Ryšavý


Osudy rodiny Velhartických a domu čp. 76 v Blovicích
Vladislav Rupert


Vznik moderního muzejnictví v Blovicích
Jiří Bouda


Prameny lidového tance na Plzeňsku 2
Tance společenské, kolové
Zdeněk Vejvoda


Výročí Kucín, Nezdřeva a Přebudova
Petr Rožmberský


Šlechta v Dobřanech jako výsledek okolností života nobility
Václav Chmelíř


Nové neolitické nálezy z Dolní Lukavice
Jiří Smetana


Sborník Jižní Plzeňsko 8/2010
Jižní Plzeňsko VIII/2010
ISBN 978-80-87495-01-8
Počet stran 122
Cena: 120,-Kč

 

Zámecká kaplanka na Hradišti u Blovic
Jiří Bouda


Archeobotanický výzkum novověké studny na parcele domu č.15 v Blovicích, Hradišťské ulici
Petr Kočár - Romana Kočárová - Jiří Bouda


Stavitelská rodina Rohušů z Přeštic
Vratislav Ryšavý


Kolekce pokrývek hlav žen z 19. a z počátku 20. století ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská

 

O mlýnech na potoku Víska II
Petr Rožmberský

Kamenná broušená industrie kultury s lineární keramikou ze Štěnovic "V Černém lese"
Martin Čechura - Jiří Smetana


Norské fondy - zrestaurování spolkových praporů
Vendula Hnojská

 

Flétnista Vojtěch Lindaur
Marta Ulrychová


Prameny lidového tance na Plzeňsku 1
Tance točivé a s pevnou vnitřní vazbou
 Zdeněk Vejvoda


Sborník Jižní Plzeňsko 7/2009
Jižní Plzeňsko VII/2009
ISBN 978-80-87170-12-0
Počet stran 123
Cena: 120,-Kč

 

Za Jaromírem Bažantem (8.8.1926 - 2.5.2009)
Marta Ulrychová


Svatý Jan Nepomucký
Jiří Bouda - Josef Koželuh

 

Kostnice, později panská hrobka v Blovicích
Vratislav Ryšavý


K prvním zmínkám o Hájích a Úněticích
Petr Rožmberský

 

Neznámá zaniklá středověká ves u Letin
Robert Trnka - Jan Hajšman
 

O mlýnech na potoku Vísce I
Petr Rožmberský

 

Prameny české lidové hudby, písně a tance
na jižním Plzeňsku

Zděněk Vejvoda

 

Parašutisté a partyzáni v Blovicích
Vendula Hnojská


Otevřený depozitář aneb Budování třetího prohlídkového  okruhu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská


Norské fondy
Vendula Hnojská

 
Sborník Jižní Plzeňsko 6/2008
Jižní Plzeňsko VI/2008
ISBN 978-80-87170-05-2
Počet stran 102
Cena: 120,-Kč

 

Kaple sv. Ondřeje na zámku v Hradišti u Blovic
J. Bouda - M. Sochorová


Jen pár památek na staré Spálenopoříčsko
M. Tupý

 

Zelenohorské panství roku 1558
P. Rožmberský


Nekvasovy (1558-1848)
J. Koželuh

 

Pomístní jména na katastru Zdemyslic
P. Rožmberský - J. Láska
 
Vojtěch Křehlík (1871 - 1939) - zapomenutý
netunický rodák

Nástin problematiky vystěhovatelství z jižního Plzeňska   ve 2. polovině 19. století
J. Hajšman
 
Mlýn, chalupa a hospoda v Podhůří
P. Rožmberský
 
Sborník Jižní Plzeňsko 5/2007
Jižní Plzeňsko V/2007
ISBN 978-80-86596-92-1
Počet stran 96
Cena: 105,-Kč

 

František Raušar
150. výročí narození
J. Koželuh


Václav Mentberger ( 1886 - 1969)
Š. Löffelmanová

 

Kniha žádostí
Netradiční pohled do života na šťáhlavském panství na   přelomu 18. a 19. století
J. Hajšman


Někdejší farní ves Bijadla u Merklína
J. Nováček - P. Rožmberský

 

Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním  Plzeňsku
K. Sedlická - D. Motyčková - L. Procházka
 
Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích 
J. Láska - P. Rožmberský
 
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku Hradiště
M. Sochorová -  J. Bouda - H. Hanzlíková
 
Výsledky průzkumu suťového kužele pod hradem Lopata
J. John
 
Sborník Jižní Plzeňsko 4/2006
Jižní Plzeňsko IV/2006
ISBN 80-86596-84-2
Počet stran 80
Cena: 107,- Kč

 

Z historie Městského muzea a galerie v Nepomuku
Jana Štvánová


První archeologická výzkum na hradišťském zámku 
M. Sochorová, J. Bouda

 

Rok na zkušené 
V. Hnojská, K. Kraus


Dolování železné rudy v polesí Chýlava 
J. Koželuh

 

Merklín před 650 lety 
P. Rožmberský
 
Blovický rodák autorem československé vlajky 
A. Brožek
 
Morová epidemie v prusinké farnosti roku 1680 
J. Hajšman
 
Zdemyslický mlýn kdysi a dnes
J. Láska
 
Kniha černá a smolná
Z pokladů kasejovického archivu
V. Jiřinec
 
 

Sborník Jižní Plzeňsko 3/2005

Jižní Plzeňsko III/2005
ISBN 80-86596-69-9
Počet stran 90
Cena: 100,- Kč

 

Úvod

Osvobození Blovicka v květnu 1945 ve světle kronikářských zápisů a výpovědí pamětníků 

J. Koželuh
 
Letci RAF jižního Plzeňska proti nacismu
V. Laštovka

Případ seržanta Nouryho
Příspěvek k dějinám letecké války nad Protektorátem

K. Foud
 
  

Sborník Jižní Plzeňsko 2/2004

Jižní Plzeňsko II/2004
ISBN 80-86596-44-3
Počet stran 172
Cena: 120,- Kč
Dotisk

 

Ke vzniku Domu historie Přešticka
V. Kokošková


Miroslav Němec
J. Vladař

 

Vlčí existuje nejméně 650 let 
P. Rožmberský


Historie pod zeleným příkrovem aneb co skrývá les  Kamensko
R. Trnka

 

Archeologické nemovité kulturní památky v okrese Plzeň - jih 
P. Sokol

 

Šlechta v blovických matrikách 1647 - 1720
P. Rožmberský
 
Zámecký park v Hradišti 
A. Monhartová

Pošta ve Spáleném Poříčí 
M. Tupý

Genealogie rodu Matoušků v Hořehledech
 S přihlédnutím k dějinám spřízněného rychtářského rodu Šroubků

M. Pavlák

 

Z historie řemeslnických cechů
V. Jiřinec

Tři žádosti z roku 1839
P. Rožmberský
 
Úvahy nad počátkem Přeštic
J. Vladař

Fotografická dokumentace lidového stavitelství jižního Plzeňska ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR v Praze
L. Procházka

Stavení čp 32 nad Opatským rybníkem ve Vrčeni
V. Hnojská

Škola v Přešíně
J. Koželuh

Lesy okolo Spáleného Poříčí
J. Dort
 

Sborník Jižní Plzeňsko 1/2003Jižní Plzeňsko I/2003
ISBN 80-86596-33-8
Počet stran 98
Cena: 75,- Kč

 Z historie Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
E. Pančíková, J. Koželuh


90 let od narození prvního ředitele blovického muzea pana Karla Škrábka 
J. Koželuh


Poddaní na panství Dolní Lukavice ve druhé polovině 17. století Počátky rodu Hajšmanů
J. Hajšman


Tvrz Žďár ve Smederově 
P. Rožmberský, V. Machová

 

Dvůr Záluží 
T. Karel

 

Z historie rodu Jiřinců 
V. Jiřinec
 

Něco o kostele, pohřbech a poustevníkovi v Seči 
P. Rožmberský


Parohář, zmijař a pytláci 
J. Dort