Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sborníky

Genius loci českého jihozápadu XIobal
sborník z konference konané 6. a 7. listopadu 2017
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

ISBN 978-80-87495-18-6
Počet stran 107

Cena: 100,- Kč

 

Poděkování
 
Předmluva

Ondřej Kryštof Kolář
Ohlas bojů o RKZ v letech 1886 a 1887 v Písku

Bohuslav Hoffmann
Alšovy ilustrace Rukopisů zelenohorského a královédvorského

Adéla Digrinová
Archeologické nálezy jako inspirační zdroj umění vztahujícího se k Rukopisům

Luděk Krčmář
Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa

Michaela Caranová
Rukopisy a iluminace z pohledu restaurátora

Dana Mentzlová, Pavel Motejzík
Nálezové okolnosti Rukopisu zelenohorského

Jiří Urban
O Poznávání jazyka Rukopisů královédvorského a zelenohorského

Marek Krejčí
Kulturní hřích. Obhájci Rukopisů v poststalinském Československu ve světle archivních pramenů

 


 

Jižní Plzeňsko XVsborník
Historickovlastivědný sborník                              
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
ISBN 978-80-87495-16-2
Počet stran 119
Cena: 100,- Kč

Hospody, krčmy a šenky hradišťského panství kdysi a dnes
Petr Rožmberský

Kněz Bohumil Němec a jeho rodina
Jiří Sankot

Přeštický učitel Josef Bohuslav Rebec
Věra Kokošková

Vzpomínka na letecké neštěstí v Blovicích v roce 1937
Radek Bak, Jiří Bouda, Vladislav Rupert

Výzkum raně novověkého pohřebiště u kostela Všech svatých v Nezvěsticích
Veronika Lungová, Jiří Šneberger, Jiří Bouda, Martin Loukota

Dožice a Zahrádka - 700 let ?
Petr Rožmberský
 


 
Jižní plzeňsko XIVsborník
Historickovlastivědný sborník                                       Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                       ISBN 978-80-87495-15-5                                                   Počet stran 145                                                                 Cena: 100,- Kč

 

Pilsen 2015. Kulturhauptstadt als Gastgeber
Winfried Baumann


Architektonické zlomky z pomuckého kláštěra ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích 
Jiří Bouda, Miroslav Kovář 


Ves Míšov, míšovská sklárna a další objekty v Míšově do konce 19. století 
Petr Rožmberský 


K otázce stavební huti pomuckého kláštěra ze sklonku rané gotiky a jejím okruhu
Miroslav Kovář


Sbormistr Zdeněk Vimr 
Marta Ulrychová 


"Český Berlioz" František Němec (1825 - 1892) 
Jiří Sankot 


Několik poznámek k bronzovému náramku ze sbírek Domu historie Přešticka
Jiří Smetana

 

 


 
Genius loci českého jihozápadu XGenius loci českého jihozápadu X obálka
sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

ISBN 978-80-87495-14-8
Počet stran 166
Neprodejné -
pdf ke stažení zde

Předmluva


Židovská historie ve Štěnovicích
Alena Vlčková


K počátkům města Blovic
Jiří Bouda, Hana Hanzlíková


Plíživý zánik neopakovatelného genia loci hornického Mirošova
Martin Lang


Zieglerové a sklárna v Holýšově
Josef Hais


Zaniklé vesnice u vodní nádrže Žlutice
Martin Váňa


Venkovské stavby na Blovicku v historické plánové dokumentaci
Tomáš Karel


Budova Muzea jižního Plzeňska ve třetím rozměru
Martina Vichrová, Marek Činčera


K toponymům na Blovicku
Helena Chýlová


Regionální charakter neprozkoumaného alchymistického rukopisu ze 14. století
(jazyková analýza)

Zbyněk Holub


Libuše Králová - významná osobnost českého tanečního umění
Ivo Fiala, Marta Ulrychová


Písňové zápisy Václava Motlíka z Měcholup u Klatov
Marta Ulrychová


Specifika a odlišnosti gastronomie jižního Plzeňska v rámci Plzeňského kraje a českých regionů aneb Šest glos k tématu
Václav Malovický


Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Blovicku
Luděk Krčmář


Fenomén Zelená Hora: Rok 2015
Lukáš Mácha, Pavel Motejzík


Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku
Zdeněk Vejvoda


Životní anabáze velitele ČPO Domažlice poručíka Františka Pekelského
Patrik Keller


Četnický pohotovostní oddíl Domažlice - Klatovy
Miloš Skořepa


Slovo závěrem

 

Jižní Plzeňsko 13/2015Sborník Jižní Plzeňsko XIII
ISBN 978-80-87495-13-1
Počet stran 89

Cena: 90,-Kč

Spálenopoříčská rodačka MhDr. Marie Nesnídalová (1891-1970)
Karel Řeháček


Spolek pro okrašlování města Blovic s okolím
Michal Červenka


Blovická hájovna a myslivna v Kamensku
Petr Rožmberský


Nález historického vodovodního potrubí v Blovicích
Jiří Bouda


Obyčejný osud neobyčejného člověka – Václav Keller, truhlář z Chocenic
Radek Keller


Vývoj dechovky na jižním Plzeňsku
Marta Ulrychová


Výročí Dolní Lukavice, Libákovic, Sedlce a Lhůty v roce 2016
Petr Rožmberský


Sběratelství má kouzlo…aneb Trocha z pivní historie
Markéta Járová

 

 


Jižní Plzeňsko 12/2014Sborník Jižní Plzeňsko XII
ISBN 978-80-87495-12-4
Počet stran 79

Cena: 80,-Kč

Privilegia města Blovic do roku 1620
Markéta Járová


Horušany, Petrovice a Skalka
Petr Rožmberský


Příspěvek k poznání nejstaršího stavebního vývoje kaple
sv. Kříže v Blovicích

Jiří Bouda


Rukopisné zápisky etnografického charakteru z obce Čižice
Marta Ulrychová


Italští a slovinští váleční běženci ve Štěnovicích
Alena Vlčková


K prvním písemným zmínkám roku 2015 jubilujících vesnic jižního Plzeňska
Petr Rožmberský


Bigbít na jižním Plzeňsku
Olga Vránková - Jan Kvídera - Milan Herbolt

 


 

Jižní Plzeňsko 11/2013Sborník Jižní Plzeňsko XI / 2013
ISBN 978-80-87495-09-4
Počet stran 179

Cena: 120,-Kč

100 let od narození prvního ředitele blovického muzea
Karla Škrábka

Josef Koželuh


Církevní museum svatojánských a jiných církevních
památek v Nepomuku

Markéta Duchoslavová


JUDr. Karel Záhořík - blovický patriot a významná
regionální osobnost (nejen) jižního Plzeňska

Karel Řeháček


Rod Rožmberských v Blovicích
Petr Rožmberský


Vývoj zámeckého parku v Hradišti u Blovic
Hana Hanzlíková - Jiří Bouda


Dynamika aktivit pánů ze Švamberka na Plzeňsku v první třetině 15. století
Jaroslav Čechura


Buližník: pevný grunt středověkých panských sídel jižního Plzeňska a Rokycanska
Martin Lang


Záchranný archeologický výzkum na hradě Skála, okr. Plzeň - jih
Antonín Zelenka
Objekt děkanského úřadu v Blovicích
Příspěvek ke stavebním dějinám

Jiří Bouda - Hana Hanzlíková


Ještě k autorství sousoší Kalvarie v Bohušově u Blovice
Václav Vlček


Život a podnikatelská dráha blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka
Dana Hradilová


Odsun Němců z Dobřan
Svatoslava Marková


Kopytovitý klín ze Štěnovic "V černém lese"
Martin Čechura - Jiří Smetana


Kulatá výročí prvních písemných zmínek roku 2014
Petr Rožmberský

 

 


 

Sborník Jižní Plzeňsko 10/2012
Jižní Plzeňsko 10/2012
ISBN 978-80-87495-07-0
Počet stran 99
Cena: 100,-Kč

 

Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici
Petr Rožmberský
Život a dílo Josefa Matějky
Emil Koutský
Deset let Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
na zámku
Hradiště

Jiří Bouda
Ještě k baroknímu sousoší kalvárie  nad Boušovem
u Hradiště u Blovic

Vratislav Ryšavý
Václav Valenta-Alfa (1887-1954)
Michal Červenka
Jan Folk - vrchní četnický strážmistr v Blovicích
Olga Vránková
Stříbřené sklo ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská
Zápisy Josefa Peschka ze Vstiše u Dobřan
Marta Ulrychová
 
Sborník Jižní Plzeňsko 9/2011Jižní Plzeňsko 9/2011
ISBN 978-80-87495-04-9
Počet stran 121
Cena: 100,-Kč

 

Přeštické hospodářské dvory
Petr Rožmberský
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti zasvěcená
svatému Janu Nepomuckému na jižním Plzeňsku

Olga Vránková
Zapomenutý spisovatel a básník Vojtěch Heinrich Jirota
Ivana Kováříková
Lužany a plzeňská pobočka Společnosti Antonína Dvořáka
Marta Ulrychová
O výzkumu podzemí kostela Narození Panny Marie
a přilehlé fary ve Starém Plzenci v r. 2010

Martin Lang – Jana Bělová
Sousoší kalvárie u Bohušova za zámkem Hradiště u Blovic
Vratislav Ryšavý
Osudy rodiny Velhartických a domu čp. 76 v Blovicích
Vladislav Rupert
Vznik moderního muzejnictví v Blovicích
Jiří Bouda
Prameny lidového tance na Plzeňsku 2
Tance společenské, kolové
Zdeněk Vejvoda
Výročí Kucín, Nezdřeva a Přebudova
Petr Rožmberský
Šlechta v Dobřanech jako výsledek okolností života nobility
Václav Chmelíř
Nové neolitické nálezy z Dolní Lukavice
Jiří Smetana

Sborník Jižní Plzeňsko 8/2010
Jižní Plzeňsko 8/2010
ISBN 978-80-87495-01-8
Počet stran 122
Cena: 120,-Kč

 

Zámecká kaplanka na Hradišti u Blovic
Jiří Bouda
Archeobotanický výzkum novověké studny na parcele domu č.15 v Blovicích, Hradišťské ulici
Petr Kočár - Romana Kočárová - Jiří Bouda
Stavitelská rodina Rohušů z Přeštic
Vratislav Ryšavý
Kolekce pokrývek hlav žen z 19. a z počátku 20. století ve sbírce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská
O mlýnech na potoku Víska II
Petr Rožmberský
Kamenná broušená industrie kultury s lineární keramikou ze Štěnovic "V Černém lese"
Martin Čechura - Jiří Smetana
Norské fondy - zrestaurování spolkových praporů
Vendula Hnojská
Flétnista Vojtěch Lindaur
Marta Ulrychová
Prameny lidového tance na Plzeňsku 1
Tance točivé a s pevnou vnitřní vazbou
 Zdeněk Vejvoda
 

Sborník Jižní Plzeňsko 7/2009
Jižní Plzeňsko 7/2009
ISBN 978-80-87170-12-0
Počet stran 123
Cena: 120,-Kč

 

Za Jaromírem Bažantem (8.8.1926 - 2.5.2009)
Marta Ulrychová
Svatý Jan Nepomucký
Jiří Bouda - Josef Koželuh
Kostnice, později panská hrobka v Blovicích
Vratislav Ryšavý
K prvním zmínkám o Hájích a Úněticích
Petr Rožmberský
Neznámá zaniklá středověká ves u Letin
Robert Trnka - Jan Hajšman
O mlýnech na potoku Vísce I
Petr Rožmberský
Prameny české lidové hudby, písně a tance
na jižním Plzeňsku

Zděněk Vejvoda
Parašutisté a partyzáni v Blovicích
Vendula Hnojská
Otevřený depozitář aneb Budování třetího prohlídkového  okruhu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích
Vendula Hnojská
Norské fondy
Vendula Hnojská
 
Sborník Jižní Plzeňsko 6/2008
Jižní Plzeňsko 6/2008
ISBN 978-80-87170-05-2
Počet stran 102
Cena: 120,-Kč

 

Kaple sv. Ondřeje na zámku v Hradišti u Blovic
J. Bouda - M. Sochorová
Jen pár památek na staré Spálenopoříčsko
M. Tupý
Zelenohorské panství roku 1558
P. Rožmberský
Nekvasovy (1558-1848)
J. Koželuh
Pomístní jména na katastru Zdemyslic
P. Rožmberský - J. Láska
Vojtěch Křehlík (1871 - 1939) - zapomenutý
netunický rodák

Nástin problematiky vystěhovatelství z jižního Plzeňska   ve 2. polovině 19. století
J. Hajšman
Mlýn, chalupa a hospoda v Podhůří
P. Rožmberský
 
Sborník Jižní Plzeňsko 5/2007
Jižní Plzeňsko 5/2007
ISBN 978-80-86596-92-1
Počet stran 96
Cena: 105,-Kč

 

František Raušar
150. výročí narození
J. Koželuh
Václav Mentberger ( 1886 - 1969)
Š. Löffelmanová
Kniha žádostí
Netradiční pohled do života na šťáhlavském panství na   přelomu 18. a 19. století
J. Hajšman
Někdejší farní ves Bijadla u Merklína
J. Nováček - P. Rožmberský
Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním  Plzeňsku
K. Sedlická - D. Motyčková - L. Procházka
Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích 
J. Láska - P. Rožmberskýožmberský
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji zámku Hradiště
M. Sochorová -  J. Bouda - H. Hanzlíková
Výsledky průzkumu suťového kužele pod hradem Lopata
J. John
 
Sborník Jižní Plzeňsko 4/2006
Jižní Plzeňsko 4/2006
ISBN 80-86596-84-2
Počet stran 80
Cena: 107,- Kč

 

Z historie Městského muzea a galerie v Nepomuku
Jana Štvánová
První archeologická výzkum na hradišťském zámku 
M. Sochorová, J. Bouda
Rok na zkušené 
V. Hnojská, K. Kraus
Dolování železné rudy v polesí Chýlava 
J. Koželuh
Merklín před 650 lety 
P. Rožmberský
Blovický rodák autorem československé vlajky 
A. Brožek
Morová epidemie v prusinké farnosti roku 1680 
J. Hajšman
Zdemyslický mlýn kdysi a dnes
J. Láska
Kniha černá a smolná
Z pokladů kasejovického archivu
V. Jiřinec
 
 

Sborník Jižní Plzeňsko 3/2005

Jižní Plzeňsko 3/2005
ISBN 80-86596-69-9
Počet stran 90
Cena: 100,- Kč

 

Úvod

Osvobození Blovicka v květnu 1945 ve světle kronikářských zápisů a výpovědí pamětníků 

J. Koželuh
 
Letci RAF jižního Plzeňska proti nacismu
V. Laštovka

Případ seržanta Nouryho
Příspěvek k dějinám letecké války nad Protektorátem

K. Foud
 
  

Sborník Jižní Plzeňsko 2/2004

Jižní Plzeňsko 2/2004
ISBN 80-86596-44-3
Počet stran 172
Cena: 120,- Kč
Dotisk

 

Ke vzniku Domu historie Přešticka
V. Kokošková
Miroslav Němec
J. Vladař
Vlčí existuje nejméně 650 let 
P. Rožmberský
Historie pod zeleným příkrovem aneb co skrývá les  Kamensko
R. Trnka
Archeologické nemovité kulturní památky v okrese Plzeň - jih 
P. Sokol
Šlechta v blovických matrikách 1647 - 1720
P. Rožmberský
Zámecký park v Hradišti 
A. Monhartová
Pošta ve Spáleném Poříčí 
M. Tupý
Genealogie rodu Matoušků v Hořehledech
 S přihlédnutím k dějinám spřízněného rychtářského rodu Šroubků
M. Pavlák
Z historie řemeslnických cechů
V. Jiřinec
Tři žádosti z roku 1839
P. Rožmberský
Úvahy nad počátkem Přeštic
J. Vladař
Fotografická dokumentace lidového stavitelství jižního Plzeňska ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR v Praze
L. Procházka
Stavení čp 32 nad Opatským rybníkem ve Vrčeni
V. Hnojská
Škola v Přešíně
J. Koželuh
Lesy okolo Spáleného Poříčí
J. Dort
 
 

Sborník Jižní Plzeňsko 1/2003Jižní Plzeňsko 1/2003
ISBN 80-86596-33-8
Počet stran 98
Cena: 75,- Kč

 Z historie Muzea jižního Plzeňska v Blovicích
E. Pančíková, J. Koželuh
90 let od narození prvního ředitele blovického muzea pana Karla Škrábka 
J. Koželuh
Poddaní na panství Dolní Lukavice ve druhé polovině 17. století Počátky rodu Hajšmanů
J. Hajšman
Tvrz Žďár ve Smederově 
P. Rožmberský, V. Machová

Dvůr Záluží 
T. Karel
Z historie rodu Jiřinců 
V. Jiřinec
Něco o kostele, pohřbech a poustevníkovi v Seči 
P. Rožmberský
Parohář, zmijař a pytláci 
J. Dort