Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ostatní publikace

Bohumil Krs: Válečné deníky                     
Vydáno v roce 2018 Válečné deníky
ISBN 978-80-87495-20-9
Počet stran 153
Cena: 330Kč
 


 


Jaroslav Šafařík - Šafara, blovický malíř a myslitelšafara
  Autor: Hana Hanzlíčková
   Vydáno v roce 2018
   Počet stran 239
   ISBN 978-80-87495-19-3
   Cena: 210,-Kč

 

 


 

Jsme napadeni...Životní příběh navigátora bečvá
311. čs. bombardovací perutě RAF

   Autor: Daniel Švec  
   Vydáno v roce 2017
   Počet stran 158
   ISBN 978-80-87495-17-9
   Cena: 70,-Kč

 


 

Jiří Sýkora, malíř blovické krajinyJiří Sýkora, malíř blovické krajiny

 

   Autor: Marie Fenclová
   Vydáno v roce 2014
   Počet stran 114
   ISBN 978-80-87495-10-0
   Cena: 110,-Kč

 

 


 

 

Dětství v zámeckém parku

   Dětství v zámeckém parku.
   Vzpomínky dcery zámeckého zahradníka.
   Rukopis Marie Hraničkové - Nejdlové z roku 1942
   upravila Jaroslava Koutská
   Vydáno v roce 2013
   Počet stran 192
   ISBN 978-80-87495-08-7
   Cena: 80,-Kč

  
 

Skleněná krása   Skleněná krása. Historie novomitrovické sklárny.
 
   Autor: Josef Koželuh, PhDr. Jitka Lněničková
   Vydáno v roce 2012
   Počet stran 52
   ISBN 978-80-87495-06-3
   Cena: 10,-Kč
 

 


 


Historie školství

   Blovice. Historie školství
   Autor: Josef Koželuh
   Vydáno v roce 2012
   Počet stran 112
   ISBN 978-80-87495-05-6
   Cena: 10,-Kč

   Obsah:

Nejstarší období blovické školy
Vývoj školství v létech 1870 - 1914
Období první světové války
Blovická škola v období první republiky
Blovická škola v létech 1939 - 1945
Blovická škola v létech 1945 - 1962
Současná škola
Závěr
Seznam pramenů a literatury


 


   Toulky po vodě. Mlýny na přítocích řeky ÚslavyToulky po vodě, 2.díl
   Autor: Mgr. Vendula Hnojská
   Vydáno v roce 2011
   Počet stran 164
   ISBN 978-80-87495-03-2
   Cena: 30,-Kč

   Obsah: (zkrácený seznam)

Názvosloví mlýnského zařízení a nářadí
Povodí Úslavy a jejích přítoků
Katalog mlýnů na jednotlivých přítocích Úslavy
Oborka
Habartický potok
Vracovský potok
Loučovský potok (též zvaný Chudinka)
Osobovský potok či též Zlatý potok
Tůně, též Bližanovský potok
Mihovka
Myslívský potok nebo též Novodvorský,  Loužná či Kramolínka
Potok Kamenice, Polánský či Polánecký mlýn
Kozčínský potok
Nekvasovský potok
Potok Víska
Bílý či Dožický potok nebo též potok Plzenice
Čečovický potok
Čížkovský potok, též Bichanický potok či  lidově Běhanice
Přešínský potok
Chocenický potok
Podhrázský potok, též Vintířský či Letinský
Bradava či Bílý, Borovenský, Hořehledský potok nebo Koukalka
Mítovský, Jalový potok
Mítov, čp. 23 - huť, Hamr a později pila
Kornatický potok (též Mešenský potok)
Závěr
Literatura
Poděkování


 
 
   Toulky po vodě. Mlýny na řece Úslavě - VYPRODÁNO
Toulky po vodě, 1.díl

   Autor: Mgr. Vendula Hnojská
   Vydáno v roce 2011
   Počet stran 160
   ISBN 978-80-87495-02-5
   Cena: 120,-Kč

  Obsah:

Historie využívání vodní energie a mlynářství
Mlynářský cech
Názvosloví mlýnského zařízení a nářadí
Řeka Úslava
Katalog mlýnů – Úslava
Čihaň, čp. 13
Plánička, čp. 14
Zaveklov, čp. 42 – Zaveklovský,  tzv. „hořejší“ mlýn
Skránčice, čp. 27 – mlýn Bradava
Plánice, čp. 182 – Podbranický mlýn, u Hopa nebo Wollerův mlýn
Plánice, čp. 184 – Červený, Pohankův,
Bučkowský mlýn
Újezd u Plánice, čp. 36 – Buzkův mlýn,
u Chejlavů či Chýlava, Sýkorův mlýn
Újezd u Plánice, čp. 35 – Buzkův mlýn, Vorreithova pila
Újezd u Plánice, čp. 60 – Chudinka,
Fremundův mlýn
Mlynářovice, čp. 2 – Kamejk, mlýn u Kalinů
Újezd u Plánice, čp. 64 – Luhanovský mlýn
 či u Fišerů, Řezáčů
Struhadlo, čp. 1
Struhadlo, čp. 26 – Komenda, Flosmanův mlýn
Partoltice, čp. 21 – „Štádlerův“ mlýn a pila, tzv. „Zmítek“
Rodochovy, čp. 26 – Buchtelů mlýn
Čepinec, čp. 1
Žinkovy, čp. 21
Novotníky – mlýn „Za luhy“
Prádlo, čp. 5
Klášter, čp. 7 – Nový mlýn
Klášter, čp. 2 – Klášterní mlýn
Klášter, čp. 70 – vodárna, elektrárna
Dvorec, čp. 37 – mlýn a pila
Dvorec – Huť, čp. 49 – Šmerákův mlýn
Vrčeň, čp. 16 – mlýn Brodických, Draských, Barochů
Vrčeň, čp. 52 – Barochův mlýn, též „V Lukách“ či „Barák“
Srby – panský hamr
Smederov, čp. 24 – mlýn Podežďár
Vlčice – Stará Huť , čp. 1
Vlčice, čp. 72
Hradiště, čp. 25 – Barochův mlýn
Blovice, čp. 82 – mlýn Brodský, Karlíkův, Fröhlichův
Blovice, čp. 188 – mlýn Okrouhlík
Blovice – Kamensko , čp. 190 – mlýn Chudinka pod Bílou Hlínou
Zdemyslice, čp. 38 – Strýčkův mlýn Jana Lišky
Nezvěstice, čp. 29 a 30 – Tylův a Scheblův mlýn, Finkův mlýn
Šťáhlavice, čp. 136 – mlýn pod Kozlem
Šťáhlavy
Šťáhlavy, čp. 106 – parní mlýn
Šťáhlavy, čp. 70 – panský, Chvátalův mlýn
Šťáhlavy, čp. 135 – Bambousek
Sedlec
Starý Plzenec, čp. 90 – mlýn a pila Františka Blahníka
Starý Plzenec, čp. 155 (čp. 385) – Nový mlýn na Malé Straně
Plzeň – Koterov, čp. 17
Plzeň – Božkov, čp. 17
Plzeň – Lobzy
Plzeň – Doubravka, čp. 52 – papírenský mlýn
Doubravka, čp. 37 – Lopatárna
Shrnutí
Závěr
Literatura
Poděkování
 

 


 

Blovice. Církevní a židovské památky

   Blovice. Církevní a židovské památky.

  
Kolektiv autorů
   Vydáno v roce 2010
   Počet stran 60
   ISBN 978-80-87495-00-1
   Cena: 5,-Kč

  Obsah:

Úvod
Vzpomínky na Václava Podroužka
Kaple Svatého Kříže s rodinnou hrobkou Kolovratů a Pálffyů
Kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště
Zámecká kaplanka na Hradišti
Zámečtí kaplani na Hradišti
Kaple a další drobné církevní památky
Blovické hřbitovy
Židovský hřbitov
Židovská synagoga
František Jaroslav Vacek - Kamenický
Josef Melka
Václav Kořínek
 


  Eneolitická výšinná lokalita Vlkov-Babiny

  Eneolitická výšinná lokalita Vlkov-Babiny
  (okr. Plzeň-jih)


  
Autor Jan John a kol.
   Vydáno v roce 2009 ve spolupráci s Katedrou archeologie 
   fakulty filozofické
   Západočeské univerzity v Plzni
   Příloha CD
   Počet stran 101
   ISBN 978-80-7043-835-0
   Cena: 200,-Kč

  Obsah:

Úvod

Přírodní podmínky a popis lokality

Jan John
Geologické poměry lokality
Jan Zavřel
Historie poznání lokality
Jan John - Jiří Bouda
Keramické artefakty a mazanice
Jan John
Kamenné artefakty
Petr Šída
Geofyzikální průzkum
Roman Křivánek
Terénní výzkum 2007-2008
Jan John - Ladislav Rytíř
Absolutní data
Jan John
Archeobotanická analýza
Petr Kočár - Romana Kočárová
Závěry
Resume
Literatura
 Katalog nálezů

Jan John - Jiří Bouda

 


  Blovice očima pamětníků, 3. díl

   Blovice očima pamětníků, 3. díl

   Autor Mgr. Vendula Hnojská a kolektiv blovických pamětníků
   Vydáno v roce 2008
   Počet stran 52
   Černobílé fotografie
   ISBN 978-80-254-3433-8
   Cena: 20,-Kč 

   Obsah:

Úvod
Hradiště
Hradišťská ulice
Hradišťská náves
Poplužní ulice a ulice Na Výsluní
Ulice směřující k Bohušovu a Vlčicím a ulice Pod Strání
Bohušov
Hájek (sepsal Václav Podroužek)
Pomístní jména
Literatura


 


  Kaple Svatého Kříže
  Kaple Svatého Kříže s rodinnou hrobkou Kolovratů
  a Pálffyů de Erdöd  1833-2008 - VYPRODÁNO

 
 Autor Mgr. Vendula Hnojská
  Vydáno v roce 2008
  Počet stran 12
  Cena 10,- Kč


 titul je vyprodaný


 

 
Zaniklé vesnice
  Zaniklé vesnice jižního Plzeňska - poslední kusy         pouze k osobnímu odběru na pokladně muzea
  Autor Petr Rožmberský
  Vydáno v roce 2008
  Orientační mapa s vyznačením 83 zaniklých středověkých
  vesnic
  Počet stran 48
  ISBN 978-80-871-7001-4
  Cena 45,-Kč
 

Blovice očima pamětníků, 2.díl
  Blovice očima pamětníků, 2.díl

 
 Autor Mgr. Vendula Hnojská a kolektiv blovických pamětníků
  Vydáno v roce 2008
  Počet stran 48
  Černobílé fotografie
  ISBN 978-80-254-2217-5
  Cena: 20,-Kč

  Obsah:

Úvod
Husova třída
Tyršova ulice
Tržní ulice
Lidická, Fügnerova a ulice Pod Výkupem
Ulice 5. května a "Myšina"
Bečvářova ulice a ulice Pod Rybníčkem
Sýkorova ulice
Jirotova ulice
Družstevní ulice a ulice Pod Tratí
Palackého třída a Branka
Luční ulice
Bělohrobského ulice
Malá ulice
Dubí
Raušarovy sady
Ulice Nad Tratí, Klementova ulice, Ulice U Cihelny, Krátká ulice
Prameny 


 

Blovice očima pamětníků, 1.díl

   Blovice očima pamětníků, 1. díl - VYPRODÁNO

Autor Mgr. Vendula Hnojská a kolektiv blovických pamětníků
   Vydáno v roce 2007
   Počet stran 52
   Černobílé fotografie
   ISBN 978-80-254-0856-8
   Cena: 20,-Kč
 

   Obsah:

Úvod
Blovice
Severní strana náměstí
Východní  strana náměstí
Jižní  strana náměstí
Západní  strana náměstí I.
Panský dům
Západní  strana náměstí II.
Hradišťská ulice (blovická část), Malé náměstí  a Pobřežní ulice
Prameny


 
 

 

 
    Zámek Hradiště
Zámek Hradiště

   Autor Petr Rožmberský
   Vydáno v roce 2004
   Počet stran 55
   černobílé a barevné fotografie, nákresy
   ISBN 80-86596-42-7
   Cena: 35,- Kč

  Obsah:

Bájné vyprávění starců
Ebrzvínové z Hradiště
Hradišťští z Hořovic
Karlové ze Svárova
Hrabě z Gutštejna
Hradiště za barona z Újezdu
Hrabata Krakovští z Kolovrat
Hrabata Pálffy z Erdödu
Nová doba
Závěrem