Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Exponát měsíce

SEKERKA - SRBY

EXPONÁT MĚSÍCE LISTOPADU 2020

Datum: 6. 11. 2020

Broušená kamenná sekerka z období středního eneolitu, kultury chamské. Celková délka sekerky je 74 mm, šířka 31 mm a maximální výška 15 mm. Vyrobena je z šedé břidlice a ostří je používáním otlučené. Výroba broušené industrie většinou probíhala na sídlištích z polotovarů transportovaných z těžebních oblastí. Sekerka byla nalezena v roce 1962 v místě s eneolitickým osídlením v Srbech u Blovic.

Perokresba z cestovního alba hraběte Hanuše Krakovského z Kolovrat

EXPONÁT MĚSÍCE ŘÍJNA 2020

Datum: 1. 10. 2020

Perokresba z cestovního alba hraběte Hanuše Krakovského z Kolovrat
Kolorovaná perokresba znázorňuje pohled na Svatopetrské náměstí s bazilikou sv. Petra. Perokresba je součástí kolekce, kterou nashromáždil během cesty po Itálii Jan Nepomuk Karel (zvaný Hanuš) hrabě Kolovrat Krakovský-Novohradský, svobodný pán z Újezda. Majitel zámku Hradiště v letech 1824–1872. Perokresba je uložena v albu, které je vázané
v kůži. Datace: 30. – 40. léta 19. století.

Kachel s motivem Ferdinanda I. Habsburského

EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ 2020

Datum: 1. 9. 2020

Kachel s motivem Ferdinanda I. Habsburského
Od roku 2019 probíhá revitalizace sklepů pod východním a částečně severním křídlem zámku Hradiště v Blovicích, jejíž součástí je záchranný archeologický výzkum.

Portrét hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu

EXPONÁT MĚSÍCE SRPNA 2020

Datum: 1. 8. 2020

Portrét hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu
Tento portrét Eduarda hraběte Pálffyho z Erdödu, svobodného pána z Újezda (1836–1915) – olej na plátně, nedatováno - obdržel darem v roce 1874 hradišťský kastelán Václav Hejtmánek, který sloužil již u hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat. Po jeho smrti v roce 1872 pokračoval na pozici kastelána i u jeho dědice hraběte Eduarda.

dřevěné potrubí

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVENCE 2020

Datum: 1. 7. 2020

Fragmenty dřevěného potrubí
Tyto fragmenty byly získány při záchranném archeologickém výzkumu během akce Čistá Berounka v roce 2011 v místní části Hradiště, v ulici K Vlčicím. Potrubí zajišťovalo přívod vody na gravitačním principu z Poplužního rybníku pro potřeby panského dvora a zámku Hradiště.

radiový přijímač

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 2020

Datum: 1. 6. 2020

Radiový přijímač
Tento radiový přijímač vyrobil na přelomu 20.-30. let 20. století v domácích podmínkách blovický radioamatér učitel František Keller. Poté jej daroval jako svatební dar v roce 1933. V roce 2018 získalo prijímač Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Na vlastní oči ho nyní můžete spatřit v rámci výstavy Mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období Protektorátu Čechy a Morava, kde zdobí četnickou stanici. Výstava potvrvá do 7. 11. 2020.

přeslen

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2020

Datum: 1. 5. 2020

Přeslen
Mírně kónický přeslen (součást textilního vřetene) zdobený trojicemi sbíhavých rytých linií, max. průměr 6, 2 cm, výška 5, 9 cm, hmotnost 0, 215 kg.

pohlednice

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2020

Datum: 1. 4. 2020

Velikonoční pohlednice
Pohlednice velikonoční, zobrazující dívku v kroji, která utíká s ošatkou barvených vajec; autor motivu: akademický malíř V. Majer; datace: 1932. Pohlednice byla do muzejní sbírky darována v roce 2004.

Píseň věrné dcera

EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2020

Datum: 1. 3. 2020

Píseň věrné dcery
Tisk "Píseň věrné dcery" od Fr. J. Vacka Kamenického - mladým vlastenkám věnuje starý básník. Tiskem Karla Maasche v Plzni 1862. Čistý výnos z prodeje byl určen na pomník Boženy Němcové.

rukopis

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNOR 2020

Datum: 1. 2. 2020

Rukopis - básně Vojtěcha Mikuláše Vejskraba Bělohrobského "Dumky večerní", Blovice 13. 9. 1863. Věnováno Marii Maškovské k jmeninám, inv. č. 4331.

Tři králové

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2020

Datum: 1. 1. 2020

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...
Tyto krásné figurky k betlému ze Skašova jsou vyřezány ze smrkového dřeva a nabarveny.
V roce 2000 jej ve Skašově vyrobila firma Brand a Bálek. Celý betlém a spoustu skašovských hraček budete moci obdivovat od 19. 11. 2020 v rámci výstavy Království hraček ze Skašova.