Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Animační programy a dílny

Přehled nabídky stálých edukačních programů:

I. ADVENT NA ZÁMKU HRADIŠTĚ

Edukační program pro děti z mateřských škol a z prvního i druhého stupně základní školy

Cílem programu je představit dětem tradiční pojetí adventu a vánočních svátků, které dnes již z mnoha domácností vymizelo. Prohlídka probíhá ve vánočně výzdobeném muzeu a je obohacena o praktické ukázky zvyků. Ve výtvarné dílně budou si děti budou moci vytvořit výrobky s vánoční tématikou. V rámci edukačního programu Advent na zámku Hradiště navštíví děti i probíhající výstavy.

Délka programu: 90 – 150 min

Cena programu: 50,- Kč pro 1 účastníka včetně tvůrčí dílny

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz  nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

II. DOTÝKEJTE SE, PROSÍM!

Haptický doprovodný program pro školy a zájmové skupiny 

Haptický doprovodný program je připravený v části stálé expozice v 1. patře zámku Hradiště. Během speciální  prohlídky si můžete vyzkoušet s páskou na očích, jaké to je vnímat své okolí pouze hmatem. Ověříte si citlivost svých prstů např. při čtení Braillova písma, seznámíte se s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, např. kolovečskou keramikou, skašovskými hračkami, proutěným zbožím běžné potřeby, nechybí ani repliky sbírkových předmětů z keramiky. Do haptického doprovodného programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka. Nechybí haptické společenské hry a různé pomůcky potřebné v každodenním životě.

Cílem programu je nejen procvičit si další smysly, kterými můžeme poznávat své okolí, ale také se seznámit se světem nevidomým a slabozrakých. Dozvědět se, jak s nevidomými komunikovat, jak pomoci a kdy naopak nepomáhat.

Projekt byl opakovaně finančně podpořen z dotace MK ČR..

Délka programu: 60 – 90 min

Cena programu: 30,- Kč pro 1 účastníka včetně tvůrčí dílny

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

III. KOUZELNÝ KUFŘÍK BOŽENY NĚMCOVÉ

Edukační program určený pro děti z prvního i druhého stupně základní školy

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Pomocí "kouzelného kufříku" se děti seznámí s jednotlivými životními etapami Boženy Němcové i jejím spojením se zámkem Hradiště, interaktivní formou si připomenou její pohádkovou tvorbu a na závěr si zahrají divadlo.

Délka programu: 60 – 90 min

Cena programu: 30,- Kč pro 1 účastníka

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

IV. POJĎTE SI S NÁMI VYPRÁVĚT (Skřítek vypravěč)

Edukační program určený pro děti od 3 do 8 let

Program je koncipován tak, aby se malí návštěvníci muzea hravou formou dozvěděli něco o historii zámku Hradiště a o tom, jak vypadal život šlechty, měšťanstva a vesnického lidu v 19. a na počátku 20. století. Děti provází jednotlivými expozicemi – František Raušar a počátky muzejní činnosti v Blovicích, Měšťanský interiér, Národopis, Šlechtický interiér, Stará škola, Ložnice a Velké prádlo - skřítek, který vypráví pohádky, a rád si s dětmi hraje. Prohlídka zámku je proto zábavná i pro ty nejmenší a díky možnosti osahat si a vyzkoušet některé z exponátů, zasoutěžit si nebo si v muzeu zazpívat se stává dlouhotrvajícím zážitkem.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory MK ČR.

Program je určen pro skupiny i jednotlivce.

Délka programu: 60 – 90 min

Cena programu: 30,- Kč pro 1 účastníka včetně tvůrčí dílny

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

V. POZNÁVÁME STROMY V PARKU (Stopovačka)

Edukační program  pro děti z mateřských škol a z prvního stupně základní školy

Zábavná stopovačka s úkoly a básničkami v atraktivním prostředí zámeckého parku Hradiště. Cílem programu je přiblížit dětem hravou formou nejen zámecký park, ale především místní rostliny, stromy i zvířata žijicící kolem nás.

Délka programu: 60 – 90 min

Cena programu: 30,- Kč pro 1 účastníka

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

VI. TROJLÍSTEK KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK MĚSTEM

Exkurze městem Blovice  pro děti z prvního i druhého stupně základní školy a ze středních škol

Vhodné doplnění výuky v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem.

Projdete nejen zajímavé lokality, ale dozvíte se i o významných blovických osobnostech, jejichž význam výrazně překročil hranice regionu.

Délka programu: 60 – 90 min

Cena programu: 20,- Kč pro 1 účastníka

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.

VII. VELIKONOCE NA ZÁMKU HRADIŠTĚ

Edukační program  pro děti z mateřských škol a z prvního stupně základní školy

Cílem programu je představit dětem tradiční pojetí velikonočních svátků, které je spjato s oslavou nadcházejícího jara. Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce, kterými si připomínají Kristovo ukřižování a jeho zmrtvýchvstání. Dětem bude objasněn historický původ Velikonoc, postních nedělí, pašijového týdne, křesťanské a pohanské symboliky (vajíček, beránka, zajíčka, velikonočního pečiva, pomlázky a dalších symbolů). Ve výtvarné dílně budou děti tvořit výrobky s velikonoční tématikou.

Délka programu: 90 – 150 min

Cena programu: 50,- Kč pro 1 účastníka včetně tvůrčí dílny

Pedagogové mají vstup zdarma. 

Programy je nutné předem objednat na e-mailové adrese muzeum@muzeum-blovice.cz nebo na telefonech  371 522 208, případně 773 023 840.