Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Exponát měsíce

předmět

EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ 2021

Datum: 23. 9. 2021

Exponátem měsíce září je "Letecký kordík", který dostávali a měli výsadu nosit absolventi vojenské akademie. Pochází z pozůstalosti navigátora 311. československé bombardovací perutě RAF Karla Bečváře, plukovníka in memoriam, DFC. Jedná se o jeden z exponátů současné výstavy "Obnovená krása"

rovnátko

EXPONÁT MĚSÍCE SRPNA 2021

Datum: 3. 8. 2021

Exponátem měsíce srpna je rovnátko na rohy, dřevěné s koženými pásky. Pochází z obce Čížkov a je datováno do poloviny 20. století.

LIs na tvaroh "kolébka"

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVENCE 2021

Datum: 3. 7. 2021

Předmětem měsíce července je lis na tvaroh, který můžete vidět na výstavě "DíkůVzdání aneb O kravách a lidech".

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 1

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 2021

Datum: 9. 6. 2021

Exponátem měsíce je „jho čelní“ – jde o dřevěný oblouk na koncích se pravidelně zužující, který se přivazoval před rohy skotu, a k němu se upevňovaly postraňky.

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2021 1

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2021

Datum: 12. 5. 2021

Předmětem měsíce května je exponát z výstavy "Díkůvzdání aneb o kravách a lidech". Jedná se o dřevěné brány se železnými hřeby. Předmět pochází z majetku Anežky Krečové z Chocenic, rozené Hofrichtrové. Bez bližší datace.

Řehtačka

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2021

Datum: 1. 4. 2021

Tato rozměrná řehtačka pochází z blovického kostela sv. Jana Evangelisty, kde sloužila ke svolávání věřících k velkopátečním bohoslužbám. Detailněji k tomuto předmětu (viz nezkrácená verze textu níže).

#

EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2021

Datum: 12. 3. 2021

Dřevěný koník ze Skašova pochází z výroby firmy Brand a Bálek. Tato skašovská hračka obohatila sbírku muzea v roce 1995. Hračkářského řemeslo je s obcí Skašov na jižním Plzeňsku spjato již od poloviny 18. století. Skašovské hračky byly oblíbené pouťové a jarmareční zboží. V době největšího rozkvětu

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA 2021 1

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA 2021

Datum: 12. 2. 2021

Funkční věžní hodinový stroj z dílny klatovského hodináře a mechanika Johanna Nepomuka Boscheka (v českém přepisu jména Jana Nepomuka Boška), vyrobený roku 1842 a umístěný na zámku Hradiště.

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2021 1

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2021

Datum: 13. 1. 2021

Část těla a okraje keramického hrnce s uchem. Ucho samostatně modelováno z pásku hlíny a napojeno těsně pod okrajem nádoby. Získáno při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2006 při rekonstrukci vnitřního zámeckého nádvoří a výstavbě nové výtahové šachty. Předmět je datován do 14./15. století, do doby existence předchůdkyně dnešního zámku – původní středověké gotické tvrze.

Exponát měsíce

EXPONÁT MĚSÍCE PROSINCE 2020

Datum: 15. 12. 2020

Pohlednice byla odeslána 23. 12. 1918 tedy v době, kdy jsme měli poměrně čerstvě vyhlášenu republiku. Jednalo se o první Vánoce nového státu - Československé republiky. Darem se dostala do sbírky v roce 2004.

Tak šťastné a veselé!

SEKERKA - SRBY

EXPONÁT MĚSÍCE LISTOPADU 2020

Datum: 6. 11. 2020

Broušená kamenná sekerka z období středního eneolitu, kultury chamské. Celková délka sekerky je 74 mm, šířka 31 mm a maximální výška 15 mm. Vyrobena je z šedé břidlice a ostří je používáním otlučené. Výroba broušené industrie většinou probíhala na sídlištích z polotovarů transportovaných z těžebních oblastí. Sekerka byla nalezena v roce 1962 v místě s eneolitickým osídlením v Srbech u Blovic.

Perokresba z cestovního alba hraběte Hanuše Krakovského z Kolovrat

EXPONÁT MĚSÍCE ŘÍJNA 2020

Datum: 1. 10. 2020

Perokresba z cestovního alba hraběte Hanuše Krakovského z Kolovrat
Kolorovaná perokresba znázorňuje pohled na Svatopetrské náměstí s bazilikou sv. Petra. Perokresba je součástí kolekce, kterou nashromáždil během cesty po Itálii Jan Nepomuk Karel (zvaný Hanuš) hrabě Kolovrat Krakovský-Novohradský, svobodný pán z Újezda. Majitel zámku Hradiště v letech 1824–1872. Perokresba je uložena v albu, které je vázané
v kůži. Datace: 30. – 40. léta 19. století.

Kachel s motivem Ferdinanda I. Habsburského

EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ 2020

Datum: 1. 9. 2020

Kachel s motivem Ferdinanda I. Habsburského
Od roku 2019 probíhá revitalizace sklepů pod východním a částečně severním křídlem zámku Hradiště v Blovicích, jejíž součástí je záchranný archeologický výzkum.

Portrét hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu

EXPONÁT MĚSÍCE SRPNA 2020

Datum: 1. 8. 2020

Portrét hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu
Tento portrét Eduarda hraběte Pálffyho z Erdödu, svobodného pána z Újezda (1836–1915) – olej na plátně, nedatováno - obdržel darem v roce 1874 hradišťský kastelán Václav Hejtmánek, který sloužil již u hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat. Po jeho smrti v roce 1872 pokračoval na pozici kastelána i u jeho dědice hraběte Eduarda.

dřevěné potrubí

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVENCE 2020

Datum: 1. 7. 2020

Fragmenty dřevěného potrubí
Tyto fragmenty byly získány při záchranném archeologickém výzkumu během akce Čistá Berounka v roce 2011 v místní části Hradiště, v ulici K Vlčicím. Potrubí zajišťovalo přívod vody na gravitačním principu z Poplužního rybníku pro potřeby panského dvora a zámku Hradiště.

radiový přijímač

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 2020

Datum: 1. 6. 2020

Radiový přijímač
Tento radiový přijímač vyrobil na přelomu 20.-30. let 20. století v domácích podmínkách blovický radioamatér učitel František Keller. Poté jej daroval jako svatební dar v roce 1933. V roce 2018 získalo prijímač Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Na vlastní oči ho nyní můžete spatřit v rámci výstavy Mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období Protektorátu Čechy a Morava, kde zdobí četnickou stanici. Výstava potvrvá do 7. 11. 2020.

přeslen

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2020

Datum: 1. 5. 2020

Přeslen
Mírně kónický přeslen (součást textilního vřetene) zdobený trojicemi sbíhavých rytých linií, max. průměr 6, 2 cm, výška 5, 9 cm, hmotnost 0, 215 kg.

pohlednice

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2020

Datum: 1. 4. 2020

Velikonoční pohlednice
Pohlednice velikonoční, zobrazující dívku v kroji, která utíká s ošatkou barvených vajec; autor motivu: akademický malíř V. Majer; datace: 1932. Pohlednice byla do muzejní sbírky darována v roce 2004.

Píseň věrné dcera

EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2020

Datum: 1. 3. 2020

Píseň věrné dcery
Tisk "Píseň věrné dcery" od Fr. J. Vacka Kamenického - mladým vlastenkám věnuje starý básník. Tiskem Karla Maasche v Plzni 1862. Čistý výnos z prodeje byl určen na pomník Boženy Němcové.

rukopis

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNOR 2020

Datum: 1. 2. 2020

Rukopis - básně Vojtěcha Mikuláše Vejskraba Bělohrobského "Dumky večerní", Blovice 13. 9. 1863. Věnováno Marii Maškovské k jmeninám, inv. č. 4331.

Tři králové

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2020

Datum: 1. 1. 2020

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...
Tyto krásné figurky k betlému ze Skašova jsou vyřezány ze smrkového dřeva a nabarveny.
V roce 2000 jej ve Skašově vyrobila firma Brand a Bálek. Celý betlém a spoustu skašovských hraček budete moci obdivovat od 19. 11. 2020 v rámci výstavy Království hraček ze Skašova.