Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Oddělení informací a knihovny


Oddělení informací a knihovny zajišťuje  průvodcovskou činnost muzea a služby,  související se spoluprací s badateli, kterým jsou poskytovány informace v rámci knihovních služeb. Součástí práce oddělení je propagace muzea včetně PR, tvorba plakátů a pozvánek, spolupráce s médii a webovými potály.

Nezbytnou je také činnost tvorby a lektorování edukačních a animačních programů pro školní skupiny a rodiny s dětmi z řad široké veřejnosti k aktuálním výstavám i stálým expozicím.

Knihovna je registrována na MK ČR jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, je vybavena knihovním systémem CLAVIUS. Knihovní fond muzea má dvě části – historický fond a specializovaný fond, který se vztahuje k odborné činnosti muzea.