Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 Sbírkotvorná činnostMuzeum jižního Plzeňska v Blovicích zaměřuje svoji sbírkotvornou činnost především na intenzivní rozšiřování stávající sbírky muzejní povahy: archeologické, výtvarné a historické. Jeho cílem je dosáhnout co možná největší celistvosti sbírky tak, aby zajistilo co největší vypovídací hodnotu o životě a historii regionu. Sbírky v majetku Plzeňského kraje, které muzeum spravuje, obohacuje zejména prostřednictvím archeologických sběrů, darů a koupí. Ve spolupráci s poradním sborem MJP každoročně přijímá několik desítek sbírkových předmětů.
Příjem, evidence a správa sbírek se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a prováděcí vyhláškou ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. a probíhá prostřednictvím CES (Centrální evidence sbírek).
Sbírka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích zahrnuje nejen sbírkové předměty pocházející přímo z města Blovic, ale z celého regionu bývalého okresu Plzeň – jih, v případě některých sbírkových předmětů i s lehkým přesahem za hranice oblasti.