Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Restaurování a konzervováníukázka práce konzervátora-restaurátoraJedno z důležitých  poslání muzea je péče o sbírky a  fyzické zachování sbírkových předmětů pro budoucí generace.
Toto poslání pomáhá naplňovat Konzervátorslá dílna, ketrá je součástí Odděení Historie a společenských věd. Sbírkové předměty se v muzeu ukládaly od jeho založení  Františkem  Raušarem v roce 1913. O uložené předměty pečovali správcové sbírek dle svých možností.
Aby péče o sbírkový fond odpovídala současným standardům, bylo muzeum v roce 2004 personálně posíleno a vznikla Konzervátorská dílna. Pracovník Konzervátorské dílny pravidelně konzultuje svoji činnost s příslušným oddělením Západočeského muzea v Plzni, kde rovněž absolvoval odbornou stáž pod vedením mistra uměleckých řemesel a restaurátora pana Jiřího Špinky. Pracoviště se kompletně stará o muzejní sbírkový fond a konzervuje, popř. restauruje artefakty, které tento zásah potřebují. Ke každému ošetřenému předmětu je zpracována Konzervátorská zpráva.
Konzervátor-restaurátor se musí držet zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, dále pak dodržuje Dokument o profesi konzervátora-restaurátora vytvořený pracovní skupinou Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR (2010) a Profesní kodex konzervátora-restaurátorakonzervátorské pracoviště - mycí stůl ICOM-CC (1986).konzervátorské pracoviště - bezpečnostní skříň
Vybavení konzervátorského pracoviště: pracovní ponk, uzavíratelná osvětlená skříňová digestoř s pracovní plochou, mycí pult, skříň na skladování chemikálií.