Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

O muzeuMuzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od r. 2000 v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti v roce 2002, kdy bylo slavnostně otevřeno. Muzeum vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko průmyslové, výtvarné a literárněhistorické. Stálé expozice jsou zaměřené na zakladatele muzea Františka Raušara, měšťanstvo, lidovou architekturu, lidový kroj a šlechtický interiér. Připravují se expozice věnované vývoji regionu jižního Plzeňska od nejstarších dob po současnost. Celoročně se v muzeu pořádají výstavy ze sbírkového fondu muzea, výstavy výtvarného charakteru a z dalších oborů. Důležité místo zde má nově vybudovaná knihovna s bohatým muzejním fondem, přístupná badatelům a nejširší veřejnosti. Součástí zámku je kaple sv. Ondřeje, postavená v 2. polovině 19. století Hanušem Kolovratem, nejvýznamnějším majitelem někdejšího hradišťského panství. Zámek obklopuje rozsáhlý park v anglickém stylu, lemovaný protékající řekou Úslavou. Za zmínku stojí nedaleké pískovcové barokní sousoší Ukřižovaného z roku 1727 a socha svatého Michaela z roku 1748, ke kterým lze dojít cestou ze zámeckého parku.

Návštěvní řád objektu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace

Historie muzeaPočátky muzejní činnosti v Blovicích spadají do roku 1913, kdy z iniciativy ředitele blovických škol Františka Raušara byl při místním okrašlovacím spolku založen muzejní odbor. V roce 1936 se stal muzejní odbor členem Svazu českých muzeí v Praze. Vlastivědné sbírky z Blovic a z okolních obcí byly postupně shromažďovány a uloženy v bytě Františka Raušara. František Raušar umírá roku 1941 a jeho posledním přáním bylo odkázat veškerý majetek městu za účelem zřízení muzea. Původně městské Raušarovo vlastivědné muzeum rozšířilo v šedesátých letech svoji působnost na oblast jižního Plzeňska. Roku 1976 bylo muzeum přejmenováno na Okresní muzeum Plzeň - jih se sídlem v Blovicích. Postupně nashromáždilo a zpřístupnilo veřejnosti bohaté sbírky archeologické, národopisné, uměleckoprůmyslové, výtvarné a literárněhistorické řadou výstav a expozic. Rok 2000 se stal historickým mezníkem v dějinách muzea. To získalo do užívání k muzejním účelům zámek Hradiště spolu se zámeckým parkem. Rok 2002 přinesl dlouho očekávané otevření a zpřístupnění zámku veřejnosti - části jeho historických expozic a výstavních síní. Vnitřní část objektu prošla celkovou rekonstrukcí, byl restaurován kazetový strop a započaty přípravné práce na restauraci zámecké kaple, které byly ukončeny v roce 2004.

Sbírky


 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zaměřuje svoji sbírkotvornou činnost především na intenzivní rozšiřování stávající sbírky muzejní povahy: archeologické, výtvarné a historické. Jeho cílem je dosáhnout co možná největší celistvosti sbírky tak, aby zajistilo co největší vypovídací hodnotu o životě a historii regionu. Sbírky v majetku Plzeňského kraje, které muzeum spravuje, obohacuje zejména prostřednictvím archeologických sběrů, darů a koupí. Ve spolupráci s poradním sborem MJP každoročně přijímá několik desítek sbírkových předmětů.
Příjem, evidence a správa sbírek se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a prováděcí vyhláškou ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. a probíhá prostřednictvím CES (Centrální evidence sbírek).
Sbírka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích zahrnuje nejen sbírkové předměty pocházející přímo z města Blovic, ale z celého regionu bývalého okresu Plzeň – jih, v případě některých sbírkových předmětů i s lehkým přesahem za hranice oblasti.