Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Restaurování a konzervování

ukázka práce konzervátora-restaurátoraJedno z důležitých  poslání muzea je péče o sbírky a  fyzické zachování sbírkových předmětů pro budoucí generace.
Toto poslání pomáhá naplňovat Oddělení konzervace a restaurování. Sbírkové předměty se v muzeu ukládaly od jeho založení  Františkem  Raušarem v roce 1913.  O uložené předměty pečovali správcové sbírek dle svých možností.
Aby péče o sbírkový fond odpovídala současným standardům, bylo muzeum v roce 2004 personálně posíleno a vzniklo Oddělení konzervace a restaurování. Pracovník Oddělení konzervace a restaurování pravidelně konzultuje svoji činnost s příslušným oddělením Západočeského muzea v Plzni, kde rovněž absolvoval odbornou stáž pod vedením mistra uměleckých řemesel a restaurátora pana Jiřího Špinky. Pracoviště se kompletně stará o muzejní sbírkový fond a konzervuje, popř. restauruje artefakty, které tento zásah potřebují. Ke každému ošetřenému předmětu je zpracována Konzervační zpráva.
Konzervátor-restaurátor se musí držet zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, dále pak dodržuje Dokument o profesi konzervátora-restaurátora vytvořený pracovní skupinou Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR (2010) a Profesní kodex konzervátora-restaurátora ICOM-CC (1986).
Vybavení konzervátorského pracoviště: pracovní ponk, uzavíratelná osvětlená skříňová digestoř s pracovní plochou, mycí pult, skříň na skladování chemikálií.

konzervátorské pracoviště - mycí stůlkonzervátorské pracoviště - bezpečnostní skříň