Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Podsbírka archeologie

Archeologická sbírka


 

  • Sbírkový fond je tvořen artefakty z období pravěku, středověku a raného novověku. Největší část sbírky tvoří nálezové soubory z vlastních sběrů a záchranných výzkumů.
  • V pravěké části sbírky je zastoupen zejména materiál z výšinných sídlišť z období eneolitu (Srby u Blovic, Vlkov – Babiny). Převažují keramické zlomky z nádob různě zdobené nebo i bez výzdoby, přesleny, tkalcovská závaží, štípaná industrie a brušená industrie, kamenná drtidla.
  • Středověk je zastoupen méně. Především keramický materiál pochází z lokalit Blovice, Nezvěstice, Přeštice a Vlčtejn.
  • V posledních letech především díky vlastním výzkumům v Hradišti u Blovic, Merklíně a v jiných lokalitách se značně rozrostla novověká část sbírky, a to jak o keramický materiál, tak o předměty z materiálů organických (dřevo, kůže).