Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Přednášky – nabídka pro rok 2019


 

 1.  Pravěk jižního Plzeňska - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 2.  Výšinná sídliště kultury chamské na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 3.  Eneolitické výšinné sídliště Vlkov – Babiny - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 4. Výsledky archeologického výzkumu Hradiště v Blovicích - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 5. Každodenní život ve středověku (město, vesnice, šlechtické sídlo) - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 6. Zábava a hry ve středověké společnosti - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 7. Z archeologie pravěku, středověku a raného novověku - přednášející: Mgr. Jiří Bouda
 8. Metody nedestruktivní archeologie - přednášející: Mgr. Martin Loukota
 9. Skenování krajiny v archeologii - přednášející: Mgr. Martin Loukota
 10. Doba předhusitská na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 11. Doba husitská na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 12. Věk poděbradský a jagellonský na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 13. Doba zániku české samostatnosti na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 14. Třicetiletá válka na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 15. Období 1648 – 1781 na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 16. Období národního obrození na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 17. Pověsti na jižním Plzeňsku - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 18. Přednášky z regionu jižního Plzeňska na požádání škol (historie, pověsti, lidové zvyky, stavební památky) - přednášející: Mgr. Josef Koželuh
 19. Československé legie v letech 1914 - 1920 - přednášející: Mgr. Michal Červenka
 20. Meziválečné Československo (politicko-kulturní vývoj) - přednášející: Mgr. Michal Červenka
 21. Dějiny evropské integrace - přednášející: Mgr. Michal Červenka
 22. Jaroslav Kursa, blovický rodák a autor československé státní vlajky - přednášející Mgr. Michal Červenka
 23. Panská sídla (nejen) na jižním Plzeňsku - přednášející Mgr. Lucie Vaňková
 24. Advent a Vánoce - lidové a křesťanské tradice - přednášející Mgr. Tereza Pelcrová
 25. Velikonoce - lidové a křesťanské tradice - přednášející Mgr. Tereza Pelcrová
 26. Postní a symbolické pokrmy velikonočního období - přednášející Drahomíra Synáčová

 

Vstupné na přednášky 15,- Kč
Objednávky: 371 52 22 08; muzeum@muzeum-blovice.cz