Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


EXPONÁT MĚSÍCE SRPNA 2020
Portrét hraběte Eduarda Pálffyho z Erdödu

Portrét Pálffy

Tento portrét Eduarda hraběte Pálffyho z Erdödu, svobodného pána z Újezda (1836–1915) – olej na plátně, nedatováno - obdržel darem v roce 1874 hradišťský kastelán Václav Hejtmánek, který sloužil již u hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat. Po jeho smrti v roce 1872 pokračoval na pozici kastelána i u jeho dědice hraběte Eduarda.

Eduard hrabě Pálffy z Erdödu, svobodný pán z Újezda, byl majitelem štýrského panství Retzhof v Rakousku. V jeho vlastnictví byla také panství Březnice, Hradiště a Merklín, která zdědil v roce 1872 po bezdětném hraběti Janu Nepomuku Karlu (Hanuši) Krakovském z Kolovrat. Hrabě Eduard byl čestným rytířem maltézského řádu, komořím a tajným radou. Od roku 1900 převzal správu rodinných majetků jeho syn Jan Nepomuk. Hrabě Eduard umírá v roce 1915. Jeho ostatky jsou uloženy v hraběcí hrobce pod kaplí sv. Kříže v Blovicích.

Portrét si můžete prohlédnout na výstavě Proměny zámku Hradiště, které je k vidění až do 27. 2. 2021.

 

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVENCE 2020
Fragmenty dřevěného potrubí

Potrubí

Tyto fragmenty byly získány při záchranném archeologickém výzkumu během akce Čistá Berounka v roce 2011 v místní části Hradiště, v ulici K Vlčicím. Potrubí zajišťovalo přívod vody na gravitačním principu z Poplužního rybníku pro potřeby panského dvora a zámku Hradiště.

Dřevěné potrubí vyráběli a spojovali tzv. rourníci (v našem regionu často z podhůří Brd), což byla až do poloviny 19. století vážená a ctěná profese. Potrubí je vyrobeno z borovice (Pinus sp.). Borovicové dřevo je bohaté na pryskyřici a lépe odolává tlení.

Nejdelší fragment má délku 1,3 m (maximální délka mohla být až 5 metrů) a průměr 36–37 cm. Průměr vnitřního průtočného otvoru je cca 9 cm. Na vyvrtávání se používaly nebozezy, již od středověku mohly být na vodní pohon. Jednotlivé trubky byly vzájemně spojeny do vodovodního řadu železnými objímkami–zděřemi.Potrubíbylo uloženo v hloubce cca 1 m a poobvodu se na dokumentovaném úseku v celé délce nalézala izolace (lože) z šedého jílu.

Stáří artefaktů se dendrochronologickým datováním zjistit nepodařilo, s největší pravděpodobností může vodovod souviset s přestavbami hospodářského dvora po roce 1800.   

Části potrubí si nyní můžete pohlédnout na výstavě Proměny zámku Hradiště, a to až do
28. 2. 2021.

 

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 2020
Radiový přijímač

Rádio

Tento radiový přijímač vyrobil na přelomu 20.-30. let 20. století v domácích podmínkách blovický radioamatér učitel František Keller. Poté jej daroval jako svatební dar v roce 1933. V roce 2018 získalo prijímač Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Na vlastní oči ho nyní můžete spatřit v rámci výstavy Mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období Protektorátu Čechy a Morava, kde zdobí četnickou stanici. Výstava potvrvá do 7. 11. 2020.

 

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2020
Přeslen

Přeslen

Mírně kónický přeslen (součást textilního vřetene) zdobený trojicemi sbíhavých rytých linií, max. průměr 6, 2 cm, výška 5, 9 cm, hmotnost 0, 215 kg.
Jedná se o jeden z nálezů v rámci archeologického výzkumu lokality Vlkov - Babiny., který prováděl v 60. letech 20. století Karel Škrábek, nadšený amatérský archeolog a někdejší ředitel Okresního muzea Plzeň - jih v Blovicích. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o ve spolupráci s Katedrou archeologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni vydalo v roce 2009 publikaci Eneolotická výšinná lokalita Vlkov - Babiny (okr. Plzeň - jih), kde je podrobný popis včetně fotografií z výzkumu. Více informací o publikaci zde.

 
EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2020
Velikonoční pohlednice

 

Velikonoční pohlednice

Pohlednice velikonoční, zobrazující dívku v kroji, která utíká s ošatkou barvených vajec; autor motivu: akademický malíř V. Majer; datace: 1932. Pohlednice byla do muzejní sbírky darována v roce 2004.

 

EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2020
Píseň věrné dcery
Píseň věrné dcery

Tisk "Píseň věrné dcery" od Fr. J. Vacka Kamenického - mladým vlastenkám věnuje starý básník. Tiskem Karla Maasche v Plzni 1862. Čistý výnos z prodeje byl určen na pomník Boženy Němcové.

A kdo že byl František Vacek Kamenický? Podívejte se na Exponát měsíce října 2019!

 

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA 2020
Rukopis - básně Vojtěcha Mikuláše Vejskraba Bělohrobského "Dumky večerní", Blovice 13. 9. 1863. Věnováno Marii Maškovské k jmeninám, inv. č. 4331.

Dumky večerní

Vojtěch Mikuláš Vejskab Bělohrobský (21. dubna 1839 – 29. července 1869)

Vojtěch Mikuláš Vejskrab Bělohrobský byl spisovatel, básník a učitel. Narodil se v Černovicích u Tábora. Studoval na německé reálce a na utrakvistickém ústavu učitelství v Českých Budějovicích. V roce 1860 nastoupil jako podučitel do farní školy v Merklíně. Podle dochované korespondence byl Bělohrobským v kontaktu s Jakubem Arbesem a dalšími básníky a spisovateli. Ze školy v Merklíně Bělohrobský přesídlil 19. září 1861 do Blovic, kde začal působit ve funkci prvního podučitele. Hodně se angažoval na zdokonalení chrámové hudby a zpěvu, zasadil o vytvoření pěveckého spolku „Kamenický“.

 

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2020
Tři králové

Tři králové - Skašovské hračky

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám...

Tyto krásné figurky k betlému ze Skašova jsou vyřezány ze smrkového dřeva a nabarveny.
V roce 2000 jej ve Skašově vyrobila firma Brand a Bálek. Celý betlém a spoustu skašovských hraček budete moci obdivovat od 15. 10. 2020 v rámci výstavy Království hraček ze Skašova.

 

EXPONÁT MĚSÍCE PROSINCE 2019
Sáňky

Sáňky

(...) "Odpoledne se zahradníkovy děti oblékly většinou do nového a šly do zámku. To bylo radostného vítání! Všechny tři komtesy měly červené svetříky i čapky a rukavičky, modré skládané sukýnky a mladý pán byl v šedém. Napřed všichni zkusiLi jízdu na rohačkách po stráňce u kamenný schodů." (...)

z knihy Dětství v zámeckém parku

Sáňky na fotce z počátku 20. století pochází z Blovic a do konce roku 2019 jsou k vidění v Měšťanském interiéru.
 

 
EXPONÁT MĚSÍCE LISTOPADU 2019
Placka OF

OF

Touto plackou se označovali členové Občanského fóra v listopadu 1989 v Blovicích.

 

EXPONÁT MĚSÍCE ŘÍJNA 2019

 

Klobouk z pozůstalosti Františka Jaroslava Vacka Kamenického

Klobouk

František Jaroslav Vacek – Kamenický (1806 – 1869), vlastenecký kněz, učitel a básník se
v roce 1846 stal prvním blovickým děkanem. Jeho příchodem se začala psát farní a školní kronika v českém jazyce. V roce 1848 se účastnil Slovanského sjezdu, za což byl potrestán policejním dohledem. Udržoval přátelské styky s předními literáty, např. s J. K. Tylem, B. Němcovou, V. Hankou, K. H. Borovským a dalšími. Pozůstalost tvoří část tvorby (rukopisy) a korespondence. Tento klobouk byl darován Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., do sbírek příbuznými z Kamenice nad Lipou v roce 1917.

Na vlastní oči ho můžete vidět od 18. 10. 2019 do 25. 1. 2020 v rámci výstavy Vzpomínka na blovické pedagogy Josefa Hyana, Františka Jaroslava Vacka Kamenického a Vojtěcha Mikuláše Vejskraba Bělohrobského. 

 
EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ 2019
Barokní anděl

Barokní anděl

Dřevěná socha klečícího anděla se sepjatýma rukama, který má na šatech zbytky pozlacení. Původ neznámý. Baroko - I.polovina18.století.
 

 

EXPONÁT MĚSÍCE SRPNA 2019
Rekonstrukce kovotepecké dílny doby bronzové

Kovotepecká dílna

 

Ideální rekonstrukce kovotepecké dílny doby bronzové. Na základě archeologických pramenů pro výstavu Zrození kovu, příběh bronzu a železa namalovala Mgr. Martina Šmejdová. Výstava potrvá do 5. 10. 2019.

 


EXPONÁT MĚSÍCE ČERVENCE 2019
Terčovitá bronzová jehlice
Jehlice
Terčovitá bronzová jehlice z lokality Čábuzí u Jarova na jižním Plzeňsku ze střední doby bronzové. Terč zdoben vybíjenými a rytými soustřednými kruhy a třinácti krokvicemi. Nalezena v roce 1955.
 

EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA 2019
Dřevěný houpací koník

Houpací kůň

Koník houpací dřevěný „grošák“, dětská hračka, datace: kolem roku 1920. Darován v roce 2015. Houpací koník byl v roce 2015 restaurován konzervátorem muzea.

 


EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2019
Eneolitické přesleny z lokality Srby u Blovic

Přesleny

Eneolitické přesleny z lokality Srby u Blovic. Lokalita zkoumána Norbertem Maškem ve spolupráci s Karlem Škrábkem a Jiřím Sýkorou koncem 50. let 20. století.

 


EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2019
Krucifix

Kříž

Krucifix, vyřezávaný, lidová práce, pochází z Kotousova a byl darován v roce 1914. 

 


EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2019
Maketa pravěkého hlubinného dolu
Hlubinný důl

Maketu pravěkého hlubinného dolu pro těžbu surovin na výrobu bronzu zhotovil pro výstavu Zrození kovu, příběh bronzu a železa konzervátor muzea Vladislav Rupert.

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA 2019
Obraz "Budislavice"

Budislavice

Obraz „Budislavice“, vyobrazena vesnická zástavba s kostelem sv. Jiljí, autor - Josef Hodek ml., datování – 1944, rozměry - š. 70 cm, v. 50 cm.

Josef Hodek ml. (1888 – 1973), malířství se učil u svého otce, Josefa Hodka, grafiků J. Váchala a Alessandra de Pian a malíře K. Reisnera. Maloval akty, krajiny, ženské a malířské motivy. Vytvořil řadu knižních značek, ex libris a grafických cyklů.

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2019
Kašpárek od Augustina Klášterky

Kašpárek od Augustina Klášterky

Pro Augustina Klášterku (1936 - 1982), rodáka z Hostomic na Berounsku, se stalo řezbářství celoživotní vášní. Vedle služby hajného, kterou zastával v Nových Mitrovicích, si našel čas i na loutkařinu. První loutky zhotovil pro své dvě dcery a nápad vytvořit loutkové divadlo pro všechny novomitrovické děti na sebe nenechal dlouho čekat. Posléze mu s loutkami začali pomáhat i sousedé, a tak vznikl loutkářský kroužek. Augustin Klášterka začínal s malými, asi 20cm velkými loutkami, vrcholem jeho tvorby se však staly loutky velké cca 40cm, které budou k vidění od 31. 1. 2019 v rámci výstavy Loutková laboratoř I.  Loutky jsou součástí muzejních sbírek od roku 2000.

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE PROSINCE 2018
Blovický betlém

Blovický betlém

Tento krásný přírůstek do našeho muzea vytvořil kolega Vladislav Rupert, konzervátor a restaurátor. Tradiční scénu jestliček zakomponoval do prostředí významných blovických budov a měšťanských domů z přelomu 19. a 20. století. Skutečnou raritou je kompletní model hradu Vlčtejn podle obrazu z 1. poloviny 19. století. V průběhu prosince a ledna bude k vidění v kapli sv. Ondřeje.

 

 
EXPONÁT MĚSÍCE LISTOPADU 2018
Pekáč na husu

Pekáč na husuPekáč na husu

 

 

 

 

 

 

V listopadu se člověk rád zahřeje. A dobré jídlo a pití je k tomu jako stvořené. Proč se na svátek sv. Martina pečou zrovna husy? Existují dvě legendy. Jedna praví, že byl sv. Martin velice skromný člověk. Proto se mu příčilo stát se biskupem. Před jmenováním se tedy schoval do hejna hus, ale ty ho svým kejháním prozradily. Za toto vyzrazení musely na pekáč.

Další legenda hovoří o tom, že si husy odpykávají na pekáči trest za to, že rušily svým kejháním Martinovo kázání.

Ať tak, či tak, husa na pekáč prostě patří. A víte, že v tom našem se peklo u Raušarů? Přijďte se podívat na vlastní oči.

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ 2018
Soška sv. Václava

Sv. Václav

Dřevěná soška sv. Václava držící v levé ruce erb s orlicí, v pravé praporec. Celá natřená bílou barvou na žlutém podstavci, vysoká 290 mm. Muzeum získalo sošku jako dar od paní A. Mráčkové z Kamenice pod Lipou v roce 1917.

Potkat se s ním můžete nejen na svátek sv. Václava v naší národopisné expozici.

 


 

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2018

 

Loutkový kočárek

 

loutkovy kocarek

Květnovým exponátem je tzv. loutkový (tzn. na panenku) kočárek, vyrobený na přelomu 19. a 20. století. Korbička kočárku je z přírodního proutí, vnitřek je potažen stejným plátnem, ze kterého je i boudička. Boudička - plátno béžové barvy s nepromokavou povrchovou úpravou, kočárek opatřen matrací ze stejného materiálu. Loutkový kočárek najdete na výstavě Secese: ze života našich prababiček.

 


 

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA 2018
 
Pohled na Hradiště

 

Hradiste

Tentokrát Vám předkládáme exponát, o kterém mnoho informací nemáme, nicméně dobře ilustruje dobovou situaci a zobrazuje barokní podobu zámku Hradiště, Vlčtejn a Radyni. 

 

Jak Muzeum exponát získalo:

V přírůstkové knize je uvedeno datum 1918, bez udání jména původního majitele.

Exponát:

Jedná se o olejomalbu v černém dřevěném rámu, vzadu na plátně je německý nápis. Neznáme jméno umělce, který obraz namaloval. Originál si můžete prohlédnout v expozici Šlechtický interiér. 

Doba vzniku:

1840 - 1843

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2018

Obrázek malovaný na skle s vyobrazením Božího hrobu

 

exponát_březen

 

Na konci března začínají letos Velikonce, proto jsme pro tento měsíc zvolili téma Božího hrobu, který je jedním z ústředních scén velikonočního příběhu.

Jak Muzeum exponát získalo:

Obrázek malovaný na skle s vyobrazením Božího hrobu daroval do muzejní sbírky pan Josef Karnold z Blovic v roce 1913.

Boží hrob - co to je?

Boží hrob je označení hrobu, do kterého bylo podle evangelií uloženo tělo Ježíše Krista po jeho ukřižování a ze kterého třetího dne vstal z mrtvých (podle dávných výpočtů leželo mrtvé tělo ukřižovaného Krista v hrobě 40 hodin). Boží hrob je také název pro zobrazení tohoto hrobu, zejména v podobě malé stavby (kaple Božího hrobu) napodobující svatyňku uvnitř jeruzalémského chrámu nebo ve formě plastického zpodobnění skalního hrobu s Ježíšem, které se od středověku o Velikonocích vystavovalo v katolických kostelích.

Ani na našem obrázku neuvidíme historicky věrné vyobrazení Božího hrobu. Hrob zde má podobu prosklené tumby, kterou nesou dva andělé. Výjev je doplněný o nástroje Kristova umučení (arma Christi), které se vztahují k pašijím, tedy příběhu o Kristově mučení a smrti. Malíř zde vyobrazil hřeby, kterými byl Kristus přibit na kříž, kostky, kterými setníci losovali o Kristův oděv, kohouta, který zakokrhal, když Petr třikrát zapřel Krista, kopí, tyč s houbou namočenou do octa atd.

Obrázky na skle - technologie

Obrázky malované na skle malovali specializovaní výrobci, ale některé si zhotovovali sami skláři. Proces vzniku těchto obrázků nebyl komplikovaný. V první fázi se připravila samotná podmalba, a to pomocí šablony (předlohy), která se vložila pod sklo, díky tomu se snadno vyplňovaly jednotlivé plochy příslušnou barvou. V další fázi se barva přelepila tmavým podkladem a dále upravila, např. stříbrnou barvou. Obrázky se vsazovaly do dřevěného rámečku. Prodávaly se pak na trzích a na poutních místech. Mezi nejčastější náměty patřily výjevy ze života Ježíše a Panny Marie a vyobrazení světců. V interiéru se obrázky zavěšovaly nad stůl do kouta, kde byly mírně skloněny do světnice. Velké rozšíření obrázků malovaných na skle přišlo ve 2. polovině 19. století. 

 

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA 2018
 
Litinový kalamář s andílky

 

kalamář

S blížícím se svátkem svatého Valentýna přicházíme s drobnou inspirací. Vrátíte se ke psaní milostných dopisů perem ? 

Jak Muzeum exponát získalo:

Kalamář darovala do muzejní sbírky paní B. Smíšková na počátku 70. let 20. století. Křestní jméno dárkyně neznáme. 

O co se jedná?

Exponát je zařazen do uměleckoprůmyslové sbírky.

Jedná se o litinový kalamář rokokového tvarosloví. Má dva pevné zásobníky se skleněnými nádobkami a odklopnými víčky. Vpředu je tvarovaný do různých tvarů rokají, vzadu je zdoben postavičkou klečícího andílka u půlkulaté balustrády a postavičkou stojícího andílka.

Místo a doba vzniku:

Střední Evropa 1850-1880.

 

 


 
EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA 2018

 

Letecký deník (ROYAL AIR FORCE OBSERVER'S AND AIR GUNNER'S FLYING LOG BOOK) navigátora 311. bombardovací perutě RAF plukovníka in memoriam Karla Bečváře
 

deník

Jak Muzeum exponát získalo:

Letecký deník společně s dalšími osobními předměty darovala muzeu rodina Karla Bečváře v roce 1957

Karel Bečvář se narodil 11. listopadu 1917 v Blovicích v domě čp. 290. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, Letecké učiliště v Prostějově a Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Sloužil u I. leteckého pluku T. G. Masaryka v Praze. Po propuštění z armády byl počátkem války zaměstnán v letecké továrně Avia v Praze. Do zahraniční armády vstoupil ve Francii v létě 1939. Po pádu Francie v červnu 1940 odjel se skupinou ostatních letců z Francie přes Casablancu v Maroku a přes Gibraltar do Anglie. Tam v srpnu 1940 nastoupil k 311. bombardovací peruti. Prodělal 35 náletů nad Německo a 15 protiponorkových náletů nad mořem. Při 15. protiponorkovém náletu nad Biskajským zálivem byl dne 18. srpna roku 1942 zřejmě sestřelen německými stíhači.
Po marném pátrání byl 24. července 1943 úředně prohlášen za mrtvého společně s celou osádkou.Jeho jméno je vzpomenuto na panelu 65 Památníku nezvěstných letců v Runnymede u Windsorského zámku. Za svou chrabrost byl vyznamenán Československým válečným křížem, medailí Za chrabrost a nejvyšším britským leteckým vyznamenáním D.F.C. Dosáhl hodnosti nadporučíka, po smrti byl povýšen na štábního kapitána a v roce 1991 byl prezidentem republiky Václavem Havlem povýšen do hodnosti plukovníka.

Pro zajímavost:

Tento sbírkový předmět si můžete prohlédnout na výstavě Plk. Karel Bečvář (1917 – 1942) – 100. výročí narození na zámku Hradiště v sídle Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., a to až do 18. srpna 2018.