Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Personální obsazení

Pověření pracovníci Oddělení historie a společenských věd (HIS) zajišťují sbírkotvornou činnost Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, v souladu se zákonem 122/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb., dlouhodobou koncepcí a vnitřními předpisy.dlouhodobou koncepcí a vnitřními předpisy.

Součástí HIS je i konzervátorská dílna zajišťující preventivní ošetření a konzervaci sbírkových předmětů.

  • Mgr. Michal Červenka - vedocí oddělení, kurátor sbírkových fondů, správce depozitáře (tel. 371 522 208, mobil: 778 526 018, e-mail: cervenka@muzeum-blovice.cz)
  • Mgr. Jaroslava Smetanová - kurátor sbírkových fondů (tel. 371 522 208, mobil: 775 854 070, email: smetanova@muzeum-blovice.cz)
  • Dana Vaščáková - dokumentátor – správce depozitáře (tel. 371 522 208, mobil: 778 526 017, e-mail: vascakova@muzeum-blovice.cz)
  • Vladislav Rupert - konzervátor (tel. 371 522 208, mobil: 728 944 869, e-mail: rupert@muzeum-blovice.cz)