Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Expozice NÁRODOPIS - 
LIDOVÁ ARCHITEKTURANárodopis - lidová architekturaRegion Jižního Plzeňska je charakterizován převážně venkovským osídlením. Obytným prostorem vesnického domu byla světnice. Té dominoval selský stůl, v původním venkovském stavení umisťovaný vždy v rohu světnice diagonálně od pece. Na stěnách nad stolem byly umístěny svaté obrázky, náboženské předměty a keramika. Tento prostor byl označován jako svatý kout a byl čestným místem domu, spojeným s nejvýznamnějšími rodinnými událostmi, jakými byly svatba, Štědrý večer, narození dítěte apod.
Expozice národopisu náznakově představuje podobnou světnici. Je vybavena selským stolem z Maňovic, dále lidovou malovanou truhlou a skříní, zdobenou motivem vázané kytice a zpívajícího ptáčka, typickým právě pro jižní Plzeňsko. Představuje také běžné vybavení venkovské domácnosti: keramiku a předměty na zpracování mléka jako lis na tvaroh, máselnici soudkovou i stojatou, dále slaměné zásobnice na peří a další předměty. Za pozornost stojí unikátní ručně psané a ilustrované modlitební knížky a mapy písmáka Václava Jana Maška z Vodokrt z poloviny 19. století.
Výrazná část expozice je věnována lidové architektuře. První popisy našich vesnic nalezneme v Tereziánském katastru českém z roku 1713. Dozvídáme se v něm, že většina vesnic je “ode dřeva” vystavěna. K přestavbě vesnic na zděné dochází v průběhu 1. poloviny 19. století.
Zděná zástavba je charakterizována zděným selským statkem, který se dochoval zejména v okolí Plzně, jinde je méně častý. Zděné kaple šestiboké, čtvercové a obdélné jsou zastoupeny ve většině obcí našeho regionu. Z hospodářských budov jde zejména o sýpku, méně často o mlýn a kovárnu.
Roubená zástavba zůstala zachována převážně v oblasti Spálenopoříčska a zčásti i na Přešticku. Typově jsou zastoupeny zejména chalupy, sruby, ojediněle rychta, selský statek, kovárna a mlýn.
Zcela ojedinělá je v regionu hrázděná zástavba, která je doložena v obcích s německým obyvatelstvem na Stodsku.
V našem regionu jsou zastoupeny různé půdorysné typy zástavby, najdeme zde okrouhlice (například Lipnice u Spáleného Poříčí) a vsi ulicového typu (například Vodokrty, Ždírec). Částečně jsou zastoupeny vsi obdélníkového půdorysu (například Nové Mitrovice).
V obcích Mítově, Zahrádce, Řesanicích, Lipnici a Tymákově byly v letech 1995–1996 vyhlášeny vesnické památkové zóny.

 

Stránka

  • 1

Expozice Národopis - lidová architektura

Expozice Národopis - lidová architektura


Stránka

  • 1