Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.

Aktuality

Vážení a milí návštěvníci,

velice nás to mrzí, ale ZÁMECKÝ PARK JE Z DŮVODU ŠKOD ZPŮSOBENÝCH BOUŘÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN. Průběžně se pracuje na jejich odstranění, aby bylo možné park opět v dohledné době zpřístupnit veřejnosti. 

Zámek Hradiště je nadále bez omezení přístupný veřejnosti ve standardních otevíracích hodinách ÚT - SO 9 - 15 hod.

V návaznosti na aktuálně platná vládní protiepidemická opatření je od 30. 9. podmínkou vaší návštěvy  dodržení následujících pravidel:

  • vstup návštěvníků je možný pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor/nanorouška)
  • návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti,
  • skupinové prohlídky jsou možné i v počtu větším než 20 osob (v tomto případě je nutno doložit potvrzení o očkování, prodělané nemoci Covid-19, potvrzení o testování, s výjimkou dětí do 6 let - u nich nejsou výše uvedené doklady požadovány)

Dbejte, prosím, sdělení na informačních tabulích a pokynů pracovníků muzea.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Vaše Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Aktualita Den PK

DEN KRAJŮ

Datum: 16. 10. 2021

Tematický speciál, jehož součástí jsou komentované prohlídky zámeckých sklepů a výstavy "Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba".

Papírová sobota 2021

PAPÍROVÁ SOBOTA

Datum: 16. 10. 2021

Tradiční modelářská dílna připravená ve spolupráci se Střediskem volného času (SVČ) Radovánek

Plakát k výstavě

Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba - výstava

Datum: 8. 10. 2021

Výstava reflektující kult sv. Jana Nepomuckého a představující podobu barokní zbožnosti, a to zejména se zřetelem k tradici poutí, je přizpůsobena návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace. Významná část výstavy je věnována katolickým pohřebním zvyklostem.

plakát

ADVENTNÍ TRH 2021 - ZRUŠENO

Datum: 1. 10. 2021

Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., dovolte, abychom Vás informovali, že letošní adventní trh se bohužel konat nebude. Těšíme se na přízeň v roce nadcházejícím.

Aktualizace rubriky Muzeum z domova...

Muzeum z domova...

Datum: 25. 9. 2021

Aktualizujeme pro vás rubriku Muzeum z domova...

plakát

Obnovená krása. Restaurované poklady ze sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Datum: 24. 8. 2021

Výstava ze sbírkových fondů Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Předměty v muzejních sbírkách nabízejí řadu zajímavých příběhů...

Království hraček ze Skašova II. 1

Království hraček ze Skašova II. - prodlouženo do 30. 12. 2021

Datum: 15. 8. 2021

Srdečně vás zveme do "království" tradičních skašovských hraček. Využijte možnost návštěvy obnovené výstavy ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

#

Využijte akce "Objevuj památky"

Datum: 14. 8. 2021

Naše Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. se i letos zapojilo do programu "Objevuj památky". Využijte návštěvu zámku Hradiště pro prázdninové cestování a získejte slevy na některý z Vašich cílů výletu.

#

Aktuální informace pro návštěvníky - zákaz vstupu do parku

Datum: 29. 7. 2021

Z důvodu značných škod v zámeckém parku, které vznikly v důsledku opakované záplavy a vichřice, stále hrozí nebezpečí pádu stromů. Z tohoto důvodu je do parku zakázán vstup veřejnosti. Děkujeme za pochopení.

Otevíráme nový prohlídkový okruh - Historické sklepení východního zámeckého křídla 1

Otevíráme nový prohlídkový okruh - Historické sklepení východního zámeckého křídla

Datum: 1. 7. 2021

Zámek Hradiště, významná pseudogotická stavba, svým vzhledem na jižním Plzeňsku ojedinělá, prošla mnoha stavebními úpravami a ve svém jádru skrývá původní gotickou středověkou tvrz z přelomu 14./15. století. Přijďte navštívit dosud nepřístupné prostory. Nejbližší termíny prohlídek: 3. - 6. 7. 2021

#

Dějiny evropské integrace - on-line přednáška

Datum: 1. 6. 2021

Po staletí se v evropském prostoru projevovaly snahy o sbližování, ať už vojenskou či diplomatickou cestou. Dějinami evropské integrace vás on-line provede Mgr. Michal Červenka.

Archeologický výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích - přednáška 1

Archeologický výzkum u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích - on-line přednáška

Datum: 18. 5. 2021

On-line přednáška Mgr. Jiřího Boudy představí záchranný archeologický výzkum Muzea jižního Plzeňska v Blovicích u kostela sv. Jana Evangelisty v roce 2016. Identifikováno bylo celkem 30 pohřbených jedinců ve dvou hrobových úrovních.

#

Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii - on-line výstava

Datum: 7. 5. 2021

Dnes 7. 5. 2021 si připomínáme výročí osvobození Blovic a okolí. Celou řadu regionálních fotografií z událostí na sklonku II. světové války si můžete prohlédnout v aktualitách na našich internetových stránkách jako on-line výstavu fotografií „Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii“.

#

Zámek Hradiště ve 2. pol. 20. století - on-line přednáška

Datum: 5. 5. 2021

Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., dovolte, abychom Vás informovali o nové on-line přednášce z cyklu „Proměny zámku Hradiště“, kterou pro vás připravili Mgr. Michal Rys a Mgr. Markéta Járová ze SOkA Plzeň-jih v Blovicích.

Osudy zámku Hradiště a jeho majitelů v letech 1945-1953 1

Osudy zámku Hradiště a jeho majitelů v letech 1945-1953 - on-line přednáška

Datum: 20. 4. 2021

Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., dovolte, abychom Vás informovali o nové on-line přednášce z cyklu „Zámek a panství Hradiště“, a sice na téma „Osudy zámku Hradiště a jeho majitelů v letech 1945-1953“. Přednášejícím je pan PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. ze SOA Plzeň.

Pozvánka k on-line výstavě

Životní příběh Hanuše Krakovského z Kolovrat - on-line přednáška

Datum: 7. 4. 2021

Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., dovolte, abychom Vás informovali o nové on-line přednášce z cyklu „Zámek a panství Hradiště". Přednášku Mgr. Anny Fišerové ze SOA v Třeboni můžete shlédnout ve formě videa na YouTube kanálu již nyní.

Pozvánka k on-line výstavě

Jan Sýkora (1933–2017). Blovický rodák a malíř Prácheňska - on-line výstava

Datum: 26. 3. 2021

Navštivte výstavu z díla malíře Jana Sýkory, blovického rodáka, který celý profesní život prožil v Písku, kde ve své tvorbě zobrazoval jedinečné kouzlo krajiny Prácheňska.

Patronátní právo na panství Hradiště do roku 1918 - on-line přednáška 1

Patronátní právo na panství Hradiště do roku 1918 - on-line přednáška

Datum: 23. 3. 2021

Další z našich on-line pořadů ve formě videa na YouTube kanálu již nyní. Alespoň malá kompenzace za přednášku, kterou nebylo možné uskutečnit prezenční formou.

Ohlédnutí za výstavou "Království hraček ze Skašova"

Ohlédnutí za výstavou Království hraček ze Skašova

Datum: 3. 3. 2021

Stručné přiblížení historie a vývoje hračkářského řemesla ve Skašově odkazuje na právě ukončenou výstavu v prostorách zámku Hradiště. Lze navštívit v sekci "Muzeum z domova - Audio a video on-line pořady" nebo nově na našem YouTube kanálu.

plakát workshopu

Základy genealogie aneb Najdi své předky - on-line workshop

Datum: 20. 2. 2021

Touha dozvědět se více o svém původu a historii vlastní rodiny pomohla ke vzniku jedné z nejznámějších pomocných věd historických, genealogie. Lze navštívit v sekci "Muzeum z domova - Výstavy on-line".

Výstava - Pohled do duše formou obrazu 1

Pohled do duše formou obrazu - on-line výstava

Datum: 27. 1. 2021

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Vás srdečně zve na prohlídku on-line výstavy Zdeňky Vápeníkové na našich webových stránkách v sekci Muzeum z domova výstavy on-line nebo přes odkaz zde:

Mezi povinností a svědomím virtuálně

Mezi povinností a svědomím - on-line výstava

Datum: 10. 12. 2020

Vážení a milí návštěvníci,
zveme vás na virtuální výstavu Mezi povinností a svědomím!

Aktuality